การชะลอตัวของตลาดคอนโดมิเนียมในศูนย์กลางเมืองใหญ่ส่วนใหญ่ของแคนาดาเนื่องจากความกังวลใหม่เกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา ตามที่ RE/MAX® Canada ระบุ

แอลเบอร์ตา ตลาดเป็นข้อยกเว้น เ...

เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี่ และไมโครซอฟท์ ร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการลดคาร์บอนของการบินด้วยสัญญาซื้อขายใบรับรองเชื้อเพลิงการบินอย่างยั่งยืน (SAFc) เป็นเวลา 10 ปี

ข้อตกลงระยะยาวจะลดปริมาณ CO2 จ...