CBD ผู้นําอุตสาหกรรม Charlotte’s Web เข้าร่วมพันธมิตรประวัติศาสตร์ ONE HEMP เพื่อสนับสนุนการควบคุมของ FDA

24 4 CBD Industry Leader Charlotte's Web Joins Historic Alliance ONE HEMP to Support FDA Regulation

ONE HEMP ก้าวกระโดดครั้งสําคัญในการผนึกกําลังกับรัฐสภาและ FDA; เปิดตัวการศึกษาความปลอดภัย CBD ครั้งสําคัญ

ลุยส์วิลล์, โคโลราโด, 19 ก.ย. 2023 /CNW/ – (TSX: CWEB) (OTCQX: CWBHF) Charlotte’s Web Holdings, Inc. (“Charlotte’s Web” หรือ “บริษัท”) ผู้บุกเบิกและผู้นําตลาดในผลิตภัณฑ์สกัดกัญชาที่สกัดจากเฮมพ์ (CBD) มีความภูมิใจที่จะประกาศการเป็นสมาชิกก่อตั้ง ONE HEMP ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสําคัญในอุตสาหกรรม CBD เพื่อสนับสนุนรัฐสภาและสํานักงานอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์และข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อบรรลุการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สมเหตุสมผล


Charlotte's Web (TSX:CWEB) (OTCQX:CWBHF):. The World's Most Trusted Hemp Extract and Official CBD of Major League Baseball (MLB). (CNW Group/Charlotte's Web Holdings, Inc.)

“ในฐานะผู้นําในตลาด CBD ที่มีพื้นฐานมาจากเฮมพ์ที่ให้ความสําคัญกับวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย และการค้าที่รับผิดชอบ เรายืนร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพกับ ONE HEMP เพื่อสร้างความชัดเจนและเสถียรภาพให้กับตลาด” กล่าวโดย Jared Stanley ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Charlotte’s Webทศวรรษหนึ่งผ่านไปแล้วนับตั้งแต่ CBD ที่มีพื้นฐานมาจากเฮมพ์กลายเป็นทางเลือกด้านสุขภาพสําหรับผู้บริโภค CBD ชาวอเมริกันกว่า 45 ล้านคนต่อวัน* ตลอดสิบปีที่ผ่านมา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม การศึกษาด้านความปลอดภัยและพิษวิทยา การปฏิบัติการผลิตที่ดีในปัจจุบัน มาตรฐานการติดฉลาก และข้อมูลป้อนกลับที่มีค่าจากผู้บริโภคได้แสดงให้เห็นถึงการกํากับดูแลตนเองที่ผู้ผลิต CBD ที่รับผิดชอบได้นํามาใช้เพื่อสร้างรากฐานให้กับอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมด”

นาย Stanley กล่าวต่อ “ในวันนี้ ความไม่แน่นอนที่บริษัทนับพันแห่งและเกษตรกรอเมริกันเผชิญอยู่ รวมถึงความสับสนสําหรับผู้บริโภค CBD นับล้านคนนั้นไม่อาจยอมรับได้ ถึงเวลาแล้วที่รัฐสภาจะชี้แจงขอบเขตหน้าที่ของ FDA และกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ CBD ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเป็นทางการสักที”

ONE HEMP รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสําคัญในอุตสาหกรรม CBD ในช่วงเวลาสําคัญเพื่อทํางานมุ่งสู่มาตรฐานการกํากับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น รวมถึงการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการอิสระภายนอกและการติดฉลากที่ถูกต้อง ONE HEMP ได้ก้าวกระโดดครั้งสําคัญโดยการส่งมอบข้อมูลและการศึกษาด้านความปลอดภัยใหม่อย่างครอบคลุมให้กับผู้นํารัฐสภาในการตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลจากคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ONE HEMP มั่นใจว่าถึงเวลาแล้วสําหรับการปฏิรูปนโยบาย CBD ของรัฐบาลกลางในช่วงสมัยประชุมนี้ และเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลหลักด้านเชี่ยวชาญวิชาการสําหรับการดําเนินการร่วมกันแบบสองพรรคคีเพื่อสนับสนุนรัฐสภาและร่วมมือกับ FDA