รายงานตลาดการเช่ารถยนต์โลก 2023-2027: ตลาดจะเติบโต 41.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ – โมเดลการสมัครสมาชิกรถยนต์และการใช้โทรมาตรจะนําไปสู่ความต้องการที่มีขนาดใหญ่

ดับลิน, 20 ก.ย. 2566 — รายงาน ...