รายงานการวิเคราะห์ภูมิทัศน์การบําบัดด้วยภูมิคุ้มกันที่เป้าหมาย Claudin 18.2 ทั่วโลก ปี 2023: การอนุมัติและการเปิดตัวตลาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2024

9 6 Global Claudin 18.2-Targeted Immunotherapy Landscape Analysis Report 2023: Potential Approvals and Market Launches Expected During the Course of 2024

ดับลิน, 20 ก.ย. 2566รายงาน “Claudin 18.2-Targeted Immunotherapy: A Landscape Analysis of Stakeholders, Drug Modalities, Pipeline and Business Opportunities from An Industry Perspective” ได้รับการเพิ่มเข้าไปในการเสนอขายของ ResearchAndMarkets.com

Research-and-Markets

รายงานที่ครอบคลุมนี้ เสนอมุมมองที่มีค่าต่อโลกของยาที่มุ่งเป้าตัวรับ claudin 18.2 (CLDN18.2) และการรักษาด้วยเซลล์บําบัด ณ เดือนสิงหาคม 2566 CLDN18.2 ซึ่งเป็นโปรตีนทรานส์เมมเบรนที่พบเฉพาะบนผิวของเซลล์มะเร็งในเนื้อเยื่อต่อมกระเพาะอาหาร เป็นจุดสนใจหลักในการวิเคราะห์นี้จากมุมมองของอุตสาหกรรม

คุณจะสํารวจภูมิทัศน์อุตสาหกรรมรอบๆ ยาที่มุ่งเป้าตัวรับ claudin18.2 ที่มีนวัตกรรม รายงานนี้เน้นแสงไปที่ 48 บริษัทที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการวิจัยและพัฒนาภายในสาขานี้ โดยเน้น 68 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ํากัน

แต่ละบริษัทได้รับการสร้างโปรไฟล์อย่างละเอียด ซึ่งให้รายละเอียดที่จําเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถานะทางการเงิน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อตกลงความร่วมมือ และภาพรวมอย่างครอบคลุมของการพัฒนายาที่เฉพาะเจาะจงต่อ CLDN18.2 ของพวกเขา

นอกจากนี้ คุณจะพบโปรไฟล์ที่ละเอียดของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันที่มุ่งเป้า CLDN18.2 56 รายการ โปรไฟล์เหล่านี้เสนอมุมมองเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่นํามาใช้ ประสิทธิภาพก่อนการทดลองในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง และประสบการณ์ทางคลินิก เมื่อมี

ทั้งหมดนี้ ข้อมูลได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด มีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ 107 รายการ รวมถึงบทคัดย่อการประชุม โปสเตอร์ การนําเสนอ บทความฉบับเต็ม และลิงก์ไฮเปอร์ต่อแหล่งข้อมูลของบริษัท เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ การนําเสนอ รายงานประจําปี การเปิดเผยต่อ SEC และเนื้อหาเว็บไซต์ สํารวจโลกของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันที่มุ่งเป้า CLDN18.2 ด้วยความมั่นใจผ่านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมนี้

แอนติบอดีโมโนโคลนัลเปลือย zolbetuximab ได้กลายเป็นมาตรฐานทองคําและเกณฑ์อ้างอิงสําหรับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันที่มุ่งเป้า CLDN18.2 รุ่นต่อไปทั้งหมด เนื่องจาก zolbetuximab เป็นผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียวที่ได้รับการประเมินในการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม หน่วยงานกํากับดูแลของ