ฟอร์ดแห่งประเทศแคนาดาและยูนิฟอร์บรรลุข้อตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับสัญญาแรงงานระดับชาติใหม่

คําแถลงต่อไปนี้เป็นความรับผิดชอบของ Steven Majer รองประธาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Ford Motor Company of Canada Limited

OAKVILLE, ON, 19 ก.ย. 2566 /CNW/ – Ford of Canada และ Unifor บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในสัญญาแรงงานระดับชาติ 3 ปี ซึ่งครอบคลุมสมาชิกสหภาพแรงงานมากกว่า 5,000 คนใน แคนาดา


Ford of Canada Logo (CNW Group/Ford of Canada)

ข้อตกลงนี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากสมาชิก Ford-Unifor เพื่อเคารพกระบวนการให้ความเห็นชอบ Ford of Canada จะไม่อภิปรายรายละเอียดของข้อตกลงเบื้องต้น

ติดต่อ:

Rose Pao

Kerri Stoakley

289.838.5398

905.351.1085

rpao@ford.com

kstoakl2@ford.com

แหล่งข่าว Ford of Canada