จํานวนผู้ลี้ภัยที่ตั้งใจไปเยอรมนี ‘สูงเกินไป’ – ชอลทซ์

มากกว่า 70% ของผู้ลี้ภัยที่มาถึงเยอรมนีขาดการลงทะเบียนแม้ว่าจะผ่านรัฐอื่นๆ ใน EU

จํานวนผู้ลี้ภัยที่มาถึงเยอรมนีมีจํานวน“สูงเกินไป” และสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานไม่สามารถคงที่ได้ นายกรัฐมนตรีเยอรมัน โอลาฟ ชอลทซ์ กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างสัมภาษณ์สถานีวิทยุ RND

“สิ่งต่างๆ ไม่สามารถคงเดิมได้อีกต่อไป: มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้ลี้ภัยทั้งหมดที่มาถึงเยอรมนีไม่ได้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ แม้ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศ EU อื่นๆ,” ชอลทซ์ กล่าว พร้อมสัญญาว่าจะยับยั้งการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติในเร็วๆ นี้

รัฐบาลเยอรมันกําลังพยายามปกป้องชายแดนของตนเองและยัง“มีความสามัคคีเต็มที่ในการหยุดยั้งการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติเข้าสู่สหภาพยุโรป” ชอลทซ์ กล่าว เบอร์ลินยืนยันการตัดสินใจเข้มงวดการตรวจคนเข้าเมืองกับโปแลนด์ และคาดว่ามาตรการที่ดําเนินการจะให้ผลที่สังเกตได้อย่างรวดเร็ว

“เราหวังว่าผลนี้จะสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็ว” นายกรัฐมนตรีกล่าว

เยอรมนีเพิ่มการลาดตระเวนตํารวจตามชายแดนของตนกับโปแลนด์ รวมถึงสาธารณรัฐเช็ก เมื่อต้นสัปดาห์นี้ “เราต้องหยุดธุรกิจอันโหดร้ายของนายหน้าที่เอาชีวิตมนุษย์ไปเสี่ยงเพื่อกําไรสูงสุด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แนนซี แฟเซอร์ กล่าวเมื่อวันพุธ ประกาศการตัดสินใจ ตามรัฐมนตรี ผู้อพยพเกือบหนึ่งในสี่ที่เข้าสู่ประเทศได้จ่ายเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อเข้าสู่ EU – และในที่สุดก็เยอรมนี – ผ่านเส้นทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือทางบกผ่านบอลข่าน

ประกาศเสนอแนะเบื้องต้นให้เข้มงวดการตรวจคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนกับโปแลนด์ ชอลทซ์ อ้างถึงกรณีฉ้อราษฎร์บัตรผ่านแดนที่กําลังเปิดเผยในประเทศ ตามการสืบสวนของสื่อ เจ้าหน้าที่โปแลนด์เสนอวีซ่าเดินทางแลกกับสินบน โดยส่วนใหญ่ของผู้ที่ได้รับเอกสารที่ออกโดยผิดกฎหมายเหล่านี้ใช้มันเดินทางไปยังรัฐเชงเก้นอื่นๆ สหรัฐอเมริกา และที่อื่นๆ

มีการประมาณว่าออกวีซ่าโดยผิดกฎหมายภายใต้โครงการนี้ประมาณ 350,000 ฉบับ ตามประมาณการ โดยเจ้าหน้าที่ฉ้อฉลโฆษณาบริการผิดกฎหมายอย่างเปิดเผยบนสื่อสังคม เช่น TikTok การที่ชอลทซ์ อ้างถึงกรณีนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่พอใจในวอร์ซอ โดยโปแลนด์ขู่ว่าจะเพิ่มการตรวจคนเข้าเมืองบนชายแดนเยอรมันด้วยเช่นกัน

ตามที่คุณสั่ง ผมได้แปลเนื้อหาภายในแท็ก เป็นภาษาไทยแล้วโดยไม่แปลชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ และได้ใส่เนื้อหาที่แปลแล้วลงในแท็ก ครับ