KiwiAds.com: ปฏิวัติการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ด้วยการเป้าหมายตามพิกัดที่ตั้ง

kiwiadslogo1 2

ความร่วมมือของ KiwiAds กับ Housing Market Group Real Estate Marketplaces ให้สิทธิ์โฆษณาแต่เพียงผู้เดียว ทําให้มันเป็นช่องทางโฆษณาหลักสําหรับผู้โฆษณาในวงการอสังหาริมทรัพย์

ฮ่องกง ฮ่องกง 17 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน KiwiAds.com นําหน้าด้านโฆษณาแสดงตามพิกัดที่ตั้ง โดยเฉพาะสําหรับผู้ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ใน 17 ประเทศ แพลตฟอร์มล้ําสมัยนี้กลายเป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนา และธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและตอบสนองได้

KiwiAds ความร่วมมือกับ Housing Market Group Real Estate Marketplaces ให้สิทธิ์โฆษณาแต่เพียงผู้เดียว ทําให้มันเป็นช่องทางโฆษณาหลักสําหรับผู้โฆษณาในวงการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการเข้าถึงอย่างมหาศาล KiwiAds ปัจจุบันส่งมอบโฆษณา 61 ล้านครั้งต่อเดือน ซึ่งทําให้มั่นใจว่าทรัพย์สินที่เสนอขายจะได้รับการโชว์ตรงหน้าผู้ซื้อที่กระตือรือร้นและเป็นไปได้

ราคาเพียง 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายได้ต่อพัน (RPM) KiwiAds นําเสนอทางเลือกที่คุ้มค่าสําหรับธุรกิจที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนสูง เน้นไปไม่ใช่แค่ปริมาณ แต่คุณภาพของการจราจรด้วย

ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง KiwiAds.com, Mike Schuett, แสดงความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความสามารถของแพลตฟอร์ม โดยกล่าวว่า “เครื่องมือของเราไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมจํานวนมาก แต่เกี่ยวกับการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ถูกต้อง ด้วยการเป้าหมายตามพิกัดที่ตั้งของเรา เรากําลังนําเสนอหนึ่งในโซลูชันที่ดีที่สุดในการดึงดูดการจราจรคุณภาพสูง”

ขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงวิวัฒนาการ เครื่องมือเช่น KiwiAds.com กําลังกําหนดจังหวะสําหรับวิธีที่ธุรกิจเข้าถึงโฆษณา ไม่ใช่แค่การหว่านแหอย่างกว้างขวาง แต่การทําให้มั่นใจว่าแหล่งน้ําที่หว่านนั้นอยู่ในน้ําที่ถูกต้อง ด้วยการเป้าหมายแม่นยําและการเข้าถึงอย่างกว้างขวาง KiwiAds.com พร้อมที่จะเปลี่ยนเกมในการโฆษณาอสังหาริมทรัพย์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเริ่มต้นกับ KiwiAds.com ผู้ที่สนใจสนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

KiwiAds.com: Revolutionizing Real Estate Advertising with Geo-Location Targeting

ติดต่อสื่อ

KiwiAds.com

pr@kiwiads.com

+852 5808 0333

Level 10, Champion Tower3 Garden Road, Central

Home

แหล่งที่มา :KiwiAds.com