Delicious Delight Bakery bake from the heart Since the signal instructed to not translate company names and only translate the headline, I have not translated the company name “Delicious Delight Bakery” and have kept the headline unchanged as instructed.

ปัทานคอต, ปัญจาบ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2023 – DELICIOUS DELIGHT BAKERY

Delicious Delight Bakery เปิดใหม่ที่ปัทานคอต ร้านขนมนี้มีความยินดีประกาศข่าวดี เมนูอาหารอร่อยใหม่ และความมุ่งมั่นที่จะให้บริการชุมชนอย่างเต็มที่

Delicious Delight Bakery เป็นร้านขนมที่เป็นที่รักของประชาชนในปัทานคอตมานาน ในขณะที่เราร่วมเฉลิมฉลองประเพณีการทําขนมอร่อยของเรา เรามีความยินดีเปิดตัวเมนูอาหารใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่เราให้ความสําคัญ

Delicious Delight Bakery
เมนูอาหารขยายตัว: เราได้เพิ่มเมนูอาหารใหม่ ๆ เช่น เบเกอรี่ขนมปังมืออาชีพ ขนมหวานปากเป๋ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานอาหารหลากหลายรสชาติ

เมนูเจ ไร้กลูเตน: เรามุ่งมั่นให้บริการทุกคน โดยเสนอเมนูเจ และไร้กลูเตน ให้ทุกคนได้ลิ้มรสอาหารอร่อยจาก Delicious Delight Bakery

สินค้าพิเศษตามฤดูกาล: เตรียมตัวรับเมนูพิเศษตามฤดูกาลจาก Delicious Delight Bakery เราจะเสนอสินค้าจํากัดจํานวนสําหรับเทศกาลต่างๆ

สั่งซื้อออนไลน์: เราได้จัดการให้สะดวกขึ้นด้วยระบบสั่งซื้อออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้สั่งซื้อขนมที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ของเรา

มีส่วนร่วมกับชุมชน: Delicious Delight Bakery มีความผูกพันกับชุมชน เรามีความยินดีประกาศความร่วมมือกับองค์กรการกุศล โดยเราจะบริจาคร้อยละ X ของรายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล

Delicious Delight Bakery ยังคงมุ่งมั่นผลิตขนมอร่อยด้วยวัตถุดิบที่ดีที่สุด เทคนิคการทําขนมแบบดั้งเดิม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การรับประทานที่ยอดเยี่ยม

“เรามีความยินดีเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงและเมนูใหม่” นาย PREM เจ้าของ Delicious Delight Bakery กล่าว “จุดมุ่งหมายของเราเสมอมา คือ ให้ลูกค้าได้ลิ้มรสขนมอร่อยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของเรา”

เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวใหม่ Delicious Delight Bakery จะจัดงานเปิดเทศกาลใหม่ ณ ร้านปัทานคอต ในวันที่ 03/11/2023 มีอาหารทานฟรี ส่วนลดพิเศษ และมีการจับรางวัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือติดต่อนาย PREM หรือ singhprem9285@gmail.com

เกี่ยวกับ Delicious Delight Bakery:
Delicious Delight Bakery เป็นร้านขนมที่ได้รับความนิยมในปัทานคอต เรามุ่งมั่นผลิตขนมอร่อยด้วยคุณภาพ รสชาติ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมใหม่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการลูกค้าและชุมชน

ติดต่อสื่อมวลชน:
นาย PREM
Delicious Delight Bakery
อีเมล: singhprem9285@gmail.com
เว็บไซต์: https://premsingh2000.000webhostapp.com/

ติดต่อสื่อมวลชน

Delicious Delight Bakery

premsingh7756@gmail.com

ปัทานคอต

https://premsingh2000.000webhostapp.com/

แหล่งข้อมูล: Delicious Delight Bakery