BaffleSol Technologies: ส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กรและขยายขอบเขต

BFS new logo

กูรกาวน์ รัฐหารยานา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566  – BaffleSol Technologies ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันไอทีที่นําการเปลี่ยนแปลง ประกาศอย่างภาคภูมิใจถึงความสําเร็จและความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของตน BaffleSol Technologies ได้ตั้งตัวเป็นกําลังสําคัญในการให้บริการ Microsoft Dynamics 365 ด้วยการผสมผสานนวัตกรรม ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นในความสําเร็จของลูกค้า

นําการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

BaffleSol Technologies เป็นพันธมิตรทองคําของ Microsoft ซึ่งมีชื่อเสียงด้านบริการที่ครอบคลุม Dynamics AX, Dynamics 365 F&O, Dynamics NAV, Dynamics Business Central และโซลูชัน CRM บริการเหล่านี้ยังถูกเสริมด้วยความเชี่ยวชาญใน Power BI, SAP และ ServiceNow สร้างความสามารถอย่างมหาศาลในการพัฒนาการดําเนินงานธุรกิจ

“เรามุ่งเน้นในโซลูชันธุรกิจที่ตัดเย็บเหมาะสม การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ” กล่าวนางสุชี สิงห์ลา ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง BaffleSol Technologies “เราดําเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่างราบรื่น รวมถึงการปรับปรุงและการปรับใช้คุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให้เราแตกต่างจากผู้อื่น”

วิธีการทํางานตามหลัก Agile

BaffleSol Technologies มีชื่อเสียงในเรื่องความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล โดยใช้วิธีการทํางานตามหลัก Agile เพื่อให้การนําไปใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น นําพาลูกค้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลอย่างประสบความสําเร็จ

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

BaffleSol Technologies มีผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจมากมาย เช่น:

Ruh-Bot: โซลูชันการจัดการงานที่ทันสมัย

HR Marvel: ระบบจัดการพนักงานที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน

ระบบจัดการวัตถุดิบ: พัฒนาบน Dynamics 365 FinOps เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการวัตถุดิบ

ขยายธุรกิจไปดูไบ: ไมลสโตนยุทธศาสตร์

ในต้นปี 2566 BaffleSol ได้ขยายธุรกิจไปยังดูไบ ซึ่งเป็นการขยายตัวทางยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าถึงตลาดและโอกาสใหม่ๆ ในตะวันออกกลาง การตั้งฐานที่ดูไบช่วยให้ BaffleSol ให้บริการธุรกิจในภูมิภาคด้วยความเชี่ยวชาญดิจิทัล

รับรอง Amazing Workplaces®

ในเดือนมิถุนายน 2566 BaffleSol ได้รับรองว่าเป็นองค์กร Amazing Workplaces® ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีและให้การสนับสนุนพนักงาน ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือ มีส่วนร่วม และส่งเสริมการเติบโตนั้นมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จต่อไปของ BaffleSol

เกี่ยวกับ BaffleSol Technologies

BaffleSol Technologies เป็นผู้ให้บริการโซลูชันไอทีชั้นนําที่เชี่ยวชาญในบริการ Microsoft Dynamics 365 และเทคโนโลยีล้ําสมัยอื่นๆ พันธกิจของเราคือการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กรผ่านโซลูชันที่ตัดเย็บเหมาะสม เพื่อปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นในนวัตกรรมและความเป็นเลิศ BaffleSol Technologies เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือขององค์กรธุรกิจทั่วโลกในการเดินทางเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BaffleSol Technologies และบริการของเรา โปรดเยี่ยมชม