มองเข้าไปในกระจกส่องของ Clark Swanson ผู้ประกอบการอเมริกันอย่างต่อเนื่อง

เฮนเดอร์สัน, เนวาดา 22 ก.ย. 2566 – Clark Swanson เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก แม้ว่าเขาจะเป็น CEO บริหารการทําเหมืองคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พัฒนายารักษาโรคมะเร็ง วิจัยและจดสิทธิบัตรการรักษาใหม่ที่นวัตกรรมสําหรับโควิด-19; และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อการพัฒนามนุษยชาติและชุมชนของเขา การลงทุนเวลา พลังงาน และเงินของเขาเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาหลายสาขาของการบําบัด เขาได้ให้ความสนใจหลักๆ ไปที่การสนับสนุนการวิจัยมะเร็งที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด

ความทุ่มเทของ Swanson ต่อการวิจัยมะเร็งนั้นน่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากมะเร็งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลก การสนับสนุนของเขาต่อโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดช่วยส่งเสริมการวิจัยมะเร็งและนําเราให้ใกล้กับการค้นพบวิธีรักษา การสนับสนุนของ Swanson ทําให้เกิดการพัฒนาการรักษาและบําบัดใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีส่งยาด้วยโดรนไปยังเซลล์มะเร็งที่จดสิทธิบัตร การทดลองเหล่านี้ที่ฮาร์วาร์ดมีคุณค่าอย่างยิ่งในการต่อสู้กับมะเร็งและช่วยให้ FDA รับรอง Caflanone® เป็นยากําพร้าที่กําหนดไว้

นอกเหนือจากงานของเขากับโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดแล้ว Swanson ยังได้มีส่วนร่วมในการระดมทุนสําหรับ Autism Speaks และ American Red Cross Autism Speaks เป็นองค์กรนําในการทุ่มเทเพื่อการวิจัยสาเหตุและการรักษาออทิสติก ซึ่งเป็นภาวะที่มีผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก American Red Cross ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติที่สําคัญแก่ผู้คนที่ต้องการทั่วโลก

ด้วยการสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ Swanson ช่วยเพิ่มการตระหนักรู้และการระดมทุนสําหรับวัตถุประสงค์ที่สําคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลก การสนับสนุนของเขาช่วยให้เกิดการจัดหาเงินทุนสําหรับการวิจัยโรค การให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่จําเป็นแก่ผู้ที่ต้องการ และนําเราให้ใกล้ชิดกับการค้นพบวิธีรักษาและแก้ปัญหาบางอย่างที่ใหญ่ที่สุดที่เราเผชิญในฐานะสังคม

Clark Swanson ความมุ่งมั่นของในการค้นหาวิธีรักษาโรคเป็นหลักฐานแสดงถึงพลังของการกุศลเฉพาะบุคคลและผลกระทบที่บุคคลหนึ่งสามารถมีต่อโลก ผ่านการลงทุนอย่างเปิดอกของเขาในเรื่องเวลา พลังงาน และเงิน Swanson ช่วยส่งเสริมการวิจัยที่สําคัญและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่จําเป็น ทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในชีวิตของผู้คนทั่วโลก

ในปัจจุบัน เขายังคงทํางานด้านการกุศลของเขาและอาศัยอยู่ในเฮนเดอร์สัน รัฐเนวาดา กับภรรยาและลูก 4 คน

ติดต่อสื่อ

Clark Swanson – ผู้ประกอบการ

jon778@yopmail.com

แหล่งที่มา :Clark Swanson