มหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกาในปี 2024 – รายงานจาก Texas Review

มหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกา

ไฮเดอราบาด, เทลังคานา 26 ก.ย. 2023 – Texas Review ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์การสอนชั้นนําของอินเดียสําหรับการสอบมาตรฐาน เช่น GRE, GMAT, IELTS, TOEFL, SAT & PTE และเป็นที่ปรึกษาชั้นนําด้านการอพยพและการศึกษาต่อต่างประเทศ

กระบวนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรัฐต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส มอลตา และเยอรมนี ของเราจะสนับสนุนและดําเนินการสมัครวีซ่าของนักเรียนแต่ละคนด้วยความอุตสาหะสูงสุด

เราให้บริการอพยพไปยังประเทศ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฮ่องกง และนิวซีแลนด์ พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรายบุคคลเพื่อดูแลโปรไฟล์แต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารล่าสุดของวีซ่า PR ประเทศนั้นๆ วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่านักท่องเที่ยว เรซูเม่มาร์เก็ตติ้ง เป็นต้น

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าสหรัฐอเมริกายืนอยู่เหนือประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยนักเรียนทั่วโลก ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานชั้นนํา มหาวิทยาลัยอเมริกัน ยังคงอยู่ในอันดับต้นๆ ของการจัดอันดับการศึกษาระดับโลก นอกจากปัจจัยเหล่านี้แล้ว สหรัฐอเมริกายังมีหลักสูตรทางวิชาการและสาขาวิชาที่หลากหลาย ตอบสนองความสนใจและเป้าหมายอาชีพที่หลากหลาย นอกจากนี้ ประเทศยังเน้นนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะให้โอกาสมากมายแก่นักเรียนในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและการเติบโตทางวิชาชีพ

ตามข้อมูล NCES ปัจจุบันมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกาที่รับนักเรียนต่างชาติประมาณ 4,000 แห่ง 45 ใน 200 อันดับแรกของโลกตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS ปี 2023 ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและระดับการศึกษา มีขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาที่แตกต่างกัน สถาบันชั้นนําและสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเน้นผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพื่อได้รับการยอมรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาในฐานะนักเรียนต่างชาติ คุณต้องมี GPA 3.0-4.0 จากคะแนนเต็ม 4.0 (83-100%)

นอกเหนือจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพแล้ว มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกายังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น IELTS, TOEFL, PTE, SAT, GRE และ GMAT จดหมายแนะนํา และใบสมัครส่วนตัวในระหว่างกระบวนการรับเข้าศึกษา ดังนั้นจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนต่างชาติต้องศึกษาและเข้าใจข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่สมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

ทําไมต้องเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

  • ชื่อเสียงทางวิชาการระดับสูง

ในฐานะระบบการศึกษาชั้นนําของโลก สหรัฐอเมริกามีมาตรฐานทางวิชาการและชื่อเสียงเรื่องความเป็นเลิศ ระดับการศึก