นิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพของ Saad Jalal

Saad Jalal Toronto

Saad Jalal Toronto CA – บริการการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์อันน่าอัศจรรย์ของการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพในโพสต์นี้

โทรอนโต รัฐออนแทรีโอ 15 กันยายน 2566  – Saad Jalal ผู้เชี่ยวชาญด้านนิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

Saad Jalal กล่าวว่าการพัฒนานิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพโดยรวมของคุณ ต่อไปนี้เป็นบางนิสัยที่ควรพิจารณานํามาปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจําวัน:

รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหลากหลายชนิด: รวมถึงผักผลไม้ ธัญพืชทั้งเมล็ด โปรตีนที่มีไขมันต่ํา (เช่น เนื้อสัตว์ปีก ปลา ถั่ว และพืชตระกูลถั่ว) ไขมันที่ดีต่อสุขภาพ (เช่น อะโวคาโด ถั่ว และน้ํามันมะกอก) และนมหรือทางเลือกแทนนม

ควบคุมปริมาณอาหาร: ระวังปริมาณอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการกินมากเกินไป ใช้จานและชามขนาดเล็ก และฟังสัญญาณหิวและอิ่มของร่างกาย

ดื่มน้ําให้เพียงพอ: ดื่มน้ํามากๆ ตลอดทั้งวัน ชาเขียวและอาหารที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบสูง เช่น ผลไม้และผัก ยังช่วยเพิ่มการดื่มน้ํา

เน้นอาหารทั้งหมู่: เลือกอาหารทั้งหมู่ที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุดแทนอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งมาก อาหารที่ผ่านการปรุงแต่งมากมักมีน้ําตาล น้ํามันที่ไม่ดี และโซเดียมเกิน

วางแผนและเตรียมอาหาร: วางแผนมื้ออาหารและของว่างล่วงหน้าเพื่อทําให้การเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงการกินแบบใจร้อน การเตรียมอาหารล่วงหน้ายังช่วยประหยัดเวลาและลดความอยากกินอาหารไม่ดี

กินอย่างมีสติ: ใส่ใจกับประสบการณ์การกิน กินช้าๆ เพื่อให้ได้เพลิดเพลินกับรสชาติ สัมผัส และกลิ่นของอาหาร ซึ่งช่วยป้องกันการกินมากเกินไปและส่งเสริมมื้ออาหารที่น่าพอใจมากขึ้น

ฟังสัญญาณร่างกาย: กินเมื่อหิว และหยุดเมื่ออิ่ม หลีกเลี่ยงการกินด้วยความเบื่อ ความเครียด หรือสาเหตุอารมณ์อื่นๆ

จํากัดน้ําตาลและเกลือเพิ่มเติม: ลดปริมาณอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาล ระวังปริมาณเกลือที่รับประทาน เพราะโซเดียมเกินสามารถนําไปสู่ปัญหาสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง

รวมใยอาหารในอาหารประจําวัน: เลือกธัญพืชทั้งเมล็ด ผลไม้ ผัก ถั่ว และถั่วเพื่อเพิ่มปริมาณใยอาหาร ใยอาหารช่วยสนับสนุนการขับถ่ายและทําให้คุณรู้สึกอิ่มเป็นเวลานานขึ้น

รวมไขมันที่ดี: เลือกแหล่งของไขมันที่ดี เช่น อะโวคาโด ถั่ว งา และปลาที่มีไขมัน ไขมันเหล่านี้สําคัญต่อสุขภาพหัวใจและสุขภาพโดยรวม

กินอาหารเช้า: เริ่มวันด้วยอาหารเช้าที่มีประโยชน์เพื่อกระตุ้นเมแทบอลิซึมและให้พลังงานสําหรับวันข้างหน้า

จํากัดอาหารปรุงสําเร็จและฟาสต์ฟู้ด: อาหารเหล่านี้มักมีไขมันไม่ดี น้ําตาลเพิ่ม พลังงานเกิน จํากัดการบริโภคและสงวนไว้สําหรับครั้งพิเศษ

อ่านฉลากอาหาร: เรียนรู้การอ่านฉลากอาหารเพื่อทําการเลือกอาห