การสร้างสรรค์และการค้าเชื่อมโยงกัน: Designer.org เชื่อมต่อนักออกแบบรางวัลเกียรติยศกับลูกค้าที่เป็นไปได้

designerorg logo

ปฏิวัติอุตสาหกรรมการออกแบบโดยสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมที่ยั่งยืนโดยไม่เคยมีมาก่อน

มิลาน ประเทศอิตาลี 21 กันยายน 2566  – Designer.org ตลาดและชุมชนระดับโลกสําหรับการออกแบบที่ดี ยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มที่ปรับปรุงใหม่ มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างนักออกแบบรางวัลและลูกค้าที่เป็นไปได้ แพลตฟอร์มนี้มีจุดยืนโดดเด่นในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการพาณิชย์ ทําให้เกิดระบบนิเวศที่เฟื่องฟูของการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและโครงการที่ยั่งยืน

การเชื่อมต่ออย่างมีจุดมุ่งหมาย: Designer.org ทําหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางที่ความคิดสร้างสรรค์สุดยอดของการออกแบบมาพบกับความก้าวหน้าของสังคม โดยการเชื่อมต่อนักออกแบบรางวัล สถาปนิก หน่วยงานสร้างสรรค์ และบริษัทวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับแบรนด์ขนาดใหญ่ องค์กร และบริษัทที่เน้นการออกแบบ แพลตฟอร์มกําลังสร้างเวทีสําหรับคลื่นนวัตกรรมและความเลอเลิศในการออกแบบและภาคสถาปัตยกรรมโดยไม่เคยมีมาก่อน

การเสริมพลังให้เกิดความเลอเลิศ: ภารกิจของ Designer.org คือการจูงใจให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการ และบริการที่ดีเยี่ยม โดยการจัดหาทรัพยากร เวลา และพลังงานที่นักออกแบบต้องการเพื่อกระตุ้นการสํารวจและการคิดค้นสร้างสรรค์ของพวกเขาต่อไป การเสริมพลังนี้ไม่เพียงแต่อํานวยความสะดวกให้เกิดการออกแบบและโครงสร้างพื้นฐานที่ปฏิวัติวงการเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการสร้างโอกาสการจ้างงานและส่งเสริมการประกอบการด้วย

นวัตกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม: แพลตฟอร์มให้ความสําคัญกับโครงการที่สะท้อนถึงความยั่งยืนและการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ส่งเสริมสังคมที่ได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ มีฝีมือ แพลตฟอร์มมุ่งปรับปรุงการทํางานและความครอบคลุมในพื้นที่สาธารณะและส่วนตัว นําเสนอการยกระดับคุณภาพชีวิตและการชื่นชมความงามทางสุนทรียภาพโดยรวม

ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพและฟังก์ชันที่ดีขึ้น: Designer.org เชื่อในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการออกแบบที่เกินกว่าสุนทรียภาพ มันหล่อหลอมสังคม สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ทางปัญญาของเรา ความร่วมมือและโครงการที่เกิดจากแพลตฟอร์มนี้คาดว่าจะไม่เพียง แต่ดึงดูดใจ แต่ยังสั่นสะเทือนอย่างลึกซึ้งกับผู้บริโภคร่วมสมัย นําไปสู่ความภักดีต่อแบรนด์และขับเคลื่อนความสําเร็จทางการตลาด

ความมั่งคั่งทางการเงินและการเสริมสร้างสังคม: A’ Design Awards ซึ่งอยู่ในหัวใจของ Designer.org มุ่งมั่นที่จะสร้างมรดกแห่งความมั่งคั่ง นวัตกรรม และการเสริมสร้างสังคม โดยการเสริมพลังทางการเงินให้กับนักออกแบบ มันกําลังปูทางสู่สังคมที่กลมกลืนและสวยงามทางสุนทรียภาพมากขึ้น โดยการทอผ้าแห่งอนาคตที่การออกแบบเป็นแรงผลักดันสําหรับวิ