Vendux และ Varial Agency สร้างหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมพลังให้กับ SMBs ด้วยโซลูชันการตลาดดิจิทัลและการขายอย่างครบวงจร

9 7 Vendux and Varial Agency Forge Strategic Partnership to Empower SMBs with Comprehensive Digital Marketing and Sales Solutions

ซานฟรานซิสโก, 28 ก.ย. 2566 – Vendux และ Varial Agency ประกาศความร่วมมือใหม่ที่เน้นการรวมการขายสําหรับ SMB เข้าด้วยกัน มอบชุดการตลาดดิจิทัลและผู้นําด้านการขายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติ

Varial Agency เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลที่มุ่งเน้นการผลิตผลการขายที่มีความหมาย Varial เสนอบริการเพื่อช่วยให้ผู้นําด้านการขายและทีมบรรลุเป้าหมายดิจิทัลของพวกเขา รวมถึงกลยุทธ์ การโฆษณาดิจิทัล สื่อสังคม การผลิตวิดีโอ การสร้างเนื้อหา การตลาดทางอีเมล และการออกแบบเว็บ

Varial Agency ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มขอบเขตดิจิทัลสูงสุด ขับเคลื่อนการจราจรเป้าหมาย และสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้ Varial ทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้นําด้านการขายและผู้บริหารระดับสูงเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่ปรับแต่งเฉพาะสําหรับวัตถุประสงค์และพลวัตของอุตสาหกรรมของพวกเขา มุ่งเน้นการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ การเพิ่มการแปลงผล และการส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว

Vendux เชี่ยวชาญในการช่วยให้บริษัทเติบโตทุนนําด้านการขายของตน – โดยจับคู่พวกเขากับผู้นําด้านการขายที่จะสร้าง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การขายและเพิ่มรายได้

Vendux จัดหาผู้นําด้านการขายที่มีประสบการณ์ให้กับบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วมตามที่ลูกค้าเลือก เช่น แบ่งส่วน ชั่วคราว หรือเต็มเวลา ด้วยขั้นตอนการจับคู่โดยใช้อัลกอริทึมเฉพาะ Vendux ได้พัฒนากระบวนการเพื่ออํานวยความสะดวกในการจับคู่อย่างสมบูรณ์แบบTMระหว่างผู้นําด้านการขายที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและความต้องการขององค์กรลูกค้า

Henning Schwinum ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหารของ Vendux กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Varial Agency ในการจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัล การตลาด และผู้นําด้านการขายระดับบริหารให้กับลูกค้าของเราทั่ว อเมริกาเหนือ

CEO ของ Varial Thomas Beck กล่าวว่า “โดยปกติแล้ว ทั้ง Vendux และ Varial ทํางานร่วมกับ CEO/ผู้ก่อตั้งของลูกค้าขนาดคล้ายกันและมีวิธีการให้บริการที่คล้ายกัน ทั้งแบบให้ความสําคัญเป็นพิเศษและใช้เทคโนโลยี”

ตามที่ Schwinum กล่าว ผู้นําด้านการขายของ Vendux มีจํานวนประมาณ 700 คน และ “ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

โดยการรวมความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของ Varial เพื่อช่วยให้บริษัทขยายตัว และผู้นําด้านการขายของ Vendux เพื่อขับเคลื่อนด้านบุคลากรและการดําเนินงานด้านการเติบโต ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการเสนอที่ครอบคลุมในการสร้างรายได้มากกว่าแหล่งอื่นใด

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละบริษัทได้ที่นี่:
https://www.vendux.org/
https://varialagency.com/
https://varialagency.com/vendux/

แหล่งที่มา Varial