U.S. Moving Protection Organization เปิดโครงการช่วยเหลือการย้ายถิ่นฐานพิเศษ

Untitled design 10

(SeaPRwire) –   มอบความช่วยเหลือการย้ายถิ่นฐานฟรีหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัครที่มีความยากลําบากและต้องการย้ายไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกว่า

กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2567  – เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายล่าสุดที่เกิดขึ้นกับชุมชน องค์กรคุ้มครองการย้ายถิ่นฐานสหรัฐอเมริกา (United States Moving Protection Organization) มีความยินดีประกาศเปิดตัวโครงการให้ความช่วยเหลือการย้ายถิ่นฐานพิเศษซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนกับบุคคลและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้เปิดให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อต่อไปนี้:

  • นักเรียน: บุคคลที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา และต้องการศึกษาต่อในสถานที่อื่น
  • ผู้สูงอายุ: ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการย้ายไปอยู่อาศัยในสถานที่ที่เหมาะสมกว่าเพื่อความสะดวกสบาย
  • ทหารปัจจุบันหรือทหารผู้พ้นจากราชการ: ทหารและผู้พ้นจากราชการที่รับใช้ชาติ ซึ่งควรได้รับการยอมรับและความช่วยเหลือในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง
  • ครอบครัวที่มีสมาชิก 3 คนขึ้นไป: ครอบครัวและครัวเรือนขนาดใหญ่ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรืออันตรายจากสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปัจจุบัน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐาน และเพื่อให้การย้ายถิ่นฐานเป็นไปอย่างราบรื่นสําหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ความช่วยเหลืออาจรวมถึง:

  • ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย เช่น ค่าขนส่งและวัสดุบรรจุ
  • ที่พักชั่วคราวระหว่างกระบวนการย้ายถิ่นฐาน
  • การปรึกษาที่ปรึกษาและบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้บุคคลและครอบครัวปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

ผู้สนใจต้องการความช่วยเหลือการย้ายถิ่นฐานจะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่แสดงคุณสมบัติความมีสิทธิ์ การพิจารณาจะทําการตรวจสอบแต่ละกรณี และความช่วยเหลือจะได้รับการจัดสรรตามความจําเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่

องค์กรคุ้มครองการย้ายถิ่นฐานสหรัฐอเมริกา (United States Moving Protection Organization) มุ่งมั่นที่จะให้บริการชุมชน และให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เผชิญสถานการณ์ยากลําบาก เราเชื่อว่าด้วยการร่วมมือกันและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและสร้างชุมชนที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นได้

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับความช่วยเหลือการย้ายถิ่นฐาน กรุณาเยี่ยมชม https://usmpo.org/relocation-assistance-program/ หรือส่งแบบฟอร์มการสมัครโดยตรงที่

ติดต่อสื่อ

องค์กรคุ้มครองการย้ายถิ่นฐานสหรัฐอเมริกา

แหล่งข้อมูล: องค์กรคุ้มครองการย้ายถิ่นฐานสหรัฐอเมริกา

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ