Queclink แนะนําเราเตอร์อุตสาหกรรมที่พร้อมสําหรับอนาคต ที่ SIDO Lyon

เซี่ยงไฮ้, 25 ก.ย. 2566 – Queclink ผู้ให้บริการอุปกรณ์และโซลูชัน IoT ระดับโลก ได้เข้าร่วมงาน SIDO งานสําคัญด้านเทคโนโลยี IoT, AI, XR และหุ่นยนต์ ล่าสุด Queclink ได้จัดแสดงอุปกรณ์ IoT ที่ทันสมัยของบริษัท โดยเน้นที่เราเตอร์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ล้ําสมัย

ในฐานะหนึ่งในคู่แข่งสําคัญในภาคส่วนอุปกรณ์ IoT Queclink เป็นที่รู้จักมากว่าทศวรรษสําหรับอุปกรณ์โทรมาตรของบริษัท และได้เพิ่มบทบาทในพื้นที่ใหม่ๆ เช่น เราเตอร์อุตสาหกรรมและกล้องดัชนี AI ในช่วงปีที่ผ่านมา ต้นปีนี้บริษัทได้เปิดตัวเราเตอร์อุตสาหกรรม 4G ซิมคาร์ดคู่ WR200 และตามมาด้วยรุ่นที่พัฒนาขึ้น WR300FG ที่รองรับ 5G ทั้ง SA และ NSA ทั้งสองรุ่นได้รับการตอบรับที่ดีในตลาดโลก

ตลาดเราเตอร์อุตสาหกรรมกําลังเติบโตอย่างมากจากการนําเทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) ไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ และเราเตอร์อุตสาหกรรมกําลังมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการเชื่อมต่อและจัดการอุปกรณ์ IoT ในโรงงานอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมอื่นๆ เราเตอร์ทนทานของ Queclink ที่มีคุณสมบัติกันน้ํา IP68 ถูกสร้างขึ้นเพื่อทนสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง สําหรับผู้ผลิตและโรงงาน เราเตอร์เหล่านี้เสนอทางเลือกที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากกว่าเราเตอร์ระดับผู้บริโภคทั่วไปในตลาด

ด้วยเทคโนโลยีเซลลูลาร์ 4G/5G ที่แข็งแกร่งและการออกแบบซิมคาร์ดคู่ เราเตอร์อุตสาหกรรมของ Queclink แก้ปัญหาความแตกต่างของความครอบคลุมเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้มั่นใจในความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยรวม แม้ในกรณีที่ซิมการ์ดล้มเหลวก็จะสลับไปใช้การ์ดสํารองได้อย่างราบรื่น ทําให้ระบบมีเสถียรภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเราเตอร์ของ Queclink WR200 และ WR300 มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ปกป้องข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญระหว่างการดําเนินงาน ผ่านโปรโตคอลเข้ารหัสขั้นสูงและกลไกการพิสูจน์ตัวตน สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสําหรับแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม ซึ่งรับรองความลับและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ทั้งสําหรับบริษัทและตลาดยุโรป การเข้าร่วม SIDO Lyon ปีนี้ของ Queclink หมายถึงมากกว่าเพียงการขยายผลิตภัณฑ์ แต่เป็นหลักฐานของความพร้อมและความสามารถของเราเตอร์และสายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Queclink ที่นําเสนอตัวเลือกใหม่ให้ลูกค้าในยุโรปและทั่วโลก

งานนี้เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสําหรับผู้เข้าร่วมในการสํารวจโซลูชันนวัตกรรมของ Queclink มีปฏิสัมพันธ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญ และค้นหาโอกาสในการร่วมมือกัน โดยการผสมผสานเทคโนโลยีล้ําสมัยกับประสบการณ์ 14 ปีในอุตสาหกรรม Queclink สร้างพลังให้ธุรกิจทั่วโลกประสบความสําเร็จในยุคของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน และปลดปล่อยความเป็นไปได้อันไร้ขีดจํากัดของโลกอัจฉริยะ