OKX รายงานสํารองที่มีคุณภาพสูงสุดของตลาดแลกเปลี่ยนหลัก ๆ ตามที่เผยแพร่รายงานสํารองรายเดือนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 11

  • การพิสูจน์ทรัพย์สํารองเดือนกันยายน แสดงให้เห็นทรัพย์สํารองรวม 11.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน BTC, ETH และ USDT
  • สินทรัพย์การสเต็ก ETH (BETH) จะรวมอยู่ในรายงานการพิสูจน์ทรัพย์สํารองรายเดือนตั้งแต่ กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ฮ่องกง, 26 ก.ย. 2566OKX, บริษัทเทคโนโลยี Web3 ชั้นนําระดับโลกและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ได้เผยแพร่รายงานการพิสูจน์ทรัพย์สํารอง (PoR) รายเดือนล่าสุดเป็นฉบับที่ 11 ติดต่อกัน โดยแสดงยอดคงเหลือ 11.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในสินทรัพย์หลัก ในขณะที่ PoR ของ OKX ได้รับการจัดอันดับคุณภาพสูงสุดจากการแลกเปลี่ยนรายใหญ่

PoR ล่าสุดของ OKX ออกมาหลังจากหุ้นส่วน Castle Island Ventures และผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนและการพิสูจน์ทรัพย์สํารอง Nic Carter ให้การจัดอันดับ OKX สูงสุดในบรรดาแพลตฟอร์มกลางที่มีขนาดใหญ่ทั้งหมดด้านคุณภาพของการพิสูจน์ทรัพย์สํารอง ในการจัดอันดับของเขา เขากล่าวถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ของผู้นํา ความมุ่งมั่นที่แสดงให้เห็นต่อความโปร่งใส และคุณภาพโดยรวมของ PoR เป็นเหตุผลสําหรับการประเมินเชิงบวกของเขา

PoR ของ OKX ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้งานทั่วไป 22 ประเภท และแสดงให้เห็นว่า OKX รักษาอัตราส่วนทรัพย์สํารองที่มากกว่า 100% เป็นเวลา 11 เดือนติดต่อกันสําหรับสินทรัพย์ทั้งหมดเหล่านั้น นอกเหนือจาก BTC, ETH และ USDT แล้ว สินทรัพย์ที่รวมอยู่คือ: USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DASH, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX และ UNI

อัตราส่วนทรัพย์สํารองปัจจุบันของ OKX มีดังนี้:

  • BTC: 102%
  • ETH: 103%
  • USDT: 102%

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ระดับโลกของ OKX Lennix Lai กล่าวว่า: “ด้วยรายงานการพิสูจน์ทรัพย์สํารองติดต่อกันเป็นครั้งที่ 11 ของเรา เรากําลังยืนยันความมุ่งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวของเราต่อความโปร่งใสและความเชื่อมั่นที่มากขึ้นภายในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ที่ OKX เราเชื่อว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานของความสําเร็จของเรา และ PoR ของเราเป็นหลักฐานแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องสินทรัพย์ของผู้ใช้ เมื่อเราเข้าสู่ปีปฏิทินเต็มปีแรกของการเปิดเผย PoR ติดต่อกัน เราไม่เคยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสในภาคส่วนของเรามากไปกว่านี้”

เมื่อเดือนสิงหาคม ทาง OKX ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนออนไลน์ผ่าน Twitter เพื่อวัดความรู้สึกของชุมชนเกี่ยวกับความสําคัญของ PoR และความโปร่งใส ผลการสํารวจแสดงให้เห็นว่า 84% ของผู้ตอบเห็นว่ารายงาน PoR รายเดือนมีความสําคัญอยู่ในระดับ ‘ค่อนข้างสําคัญ’ หรือ ‘สําคัญมาก’ และ 88% ระบุว่าความโปร่งใสมีความสําคัญอยู่ในระดับ ‘ค่อนข้างสําคัญ’ หรือ ‘สําคัญม