NuScienta เปิดโครงการสร้างความรู้ด้าน AI ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

(SeaPRwire) –  

วอชิงตัน ดี.ซี. วันที่ 11 มีนาคม 2024 – NuScienta ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาและฝึกอบรมด้านความรู้ด้านข้อมูลและเอไอที่สร้างขึ้นโดย Data Products LLC ประกาศเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเอไอในภาครัฐ ด้วยการเปิดตัวซีรีส์การนําทางด้านเอไอ 2024 ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โครงการนี้ถือเป็นการขยายตัวอย่างมากของ Data Products LLC เข้าสู่ภาครัฐและพื้นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ความสอดคล้องกับคําสั่งประกาศของประธานาธิบดีไบเดน

ซีรีส์การนําทางด้านเอไอสอดคล้องกับคําสั่งประกาศของประธานาธิบดีไบเดนเรื่องการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีเทียมปัญญาที่ปลอดภัย มั่นคง และน่าเชื่อถือ ซึ่งเน้นการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีเอไออย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม

ส่งเสริมผู้นําภาครัฐให้พร้อมกับยุคเอไอ

ซีรีส์การนําทางด้านเอไอถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้นําภาครัฐมีความรู้และเครื่องมือที่จําเป็นเพื่อนําเทคโนโลยีเทียมปัญญา (เอไอ) มาใช้อย่างรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซีรีส์นี้เสนอ:

– บทนําจากผู้เชี่ยวชาญ: ได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอเกี่ยวกับการบริหารเอไออย่างมีจริยธรรม การวางแผนกลยุทธ์ด้านเอไอ และการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอ

– การอภิปรายร่วมกัน: เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและโอกาสที่เฉพาะเจาะจงสําหรับภาครัฐ

– ศึกษากรณีจริง: ศึกษาการนําเอไอไปใช้งานในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับความรู้ที่มีค่าจากการนําไปปฏิบัติจริง

สาระสําคัญของการฝึกอบรม

– การวางแผนกลยุทธ์เอไอภายใต้โครงสร้างของรัฐบาล
– การประเมินความพร้อมขององค์กรในการนําเอไอไปใช้งาน
– เลือกพันธมิตรเอไอที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านจริยธรรม

ความมุ่งมั่นของ Data Products LLC ต่อภาครัฐ

การเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเอไอในภาครัฐและการขยายตัวเข้าสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Data Products LLC ในการส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐบาลมีความรู้และทักษะที่จําเป็นเพื่อนําเอไอมาใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดกิจกรรม

– วันที่: 18 เมษายน 2024
– สถานที่: กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้แล้ว

อย่าพลาดโอกาสเป็นหนึ่งในผู้นําด้านความรู้เอไอในภาครัฐ ลงทะเบียนเข้าร่วมซีรีส์การนําทางด้านเอไอ 2024 ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้แล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของ NuScienta

ลิงก์ลงทะเบียน:

เกี่ยวกับ NuScienta

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

NuScienta ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย Data Products LLC เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาและฝึกอบรมด้านความรู้ด้านข้อมูลและเอไอที่นําหน้า พวกเราส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรมีความรู้และทักษะที่จําเป็นเพื่อเจริญก้าวหน้าในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอ โดยผ่านหลักสูตรที่ครอบคลุม อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ เราจะช่วยเชื่อมต่อทฤษฎีกับปฏิบัติ เพื่อให้บุคคลสามารถใช้พลังของเอไอเ