Nevisense ตรวจพบการทํางานผิดปกติของผิวหนังในเด็กที่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้

กรุงสตอกโฮล์ม, 28 ก.ย. 2566SciBase Holding AB (“SciBase”) (STO: SCIB), ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านโซลูชันปัญญาประดิษฐ์สําหรับความผิดปกติของผิวหนัง ประกาศในวันนี้ถึงการตีพิมพ์ผลการศึกษาทางคลินิกจากการศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลเด็กแห่งมหาวิทยาลัยซูริค การศึกษาแสดงให้เห็นความสามารถของ Nevisense ในการแยกเด็กที่มีและไม่มีผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเกล็ด (AD)

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเกล็ดเป็นหนึ่งในความผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดในโลก ส่งผลกระทบต่อเด็กถึง 20% ทั่วโลก ปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ทางคลินิกที่สามารถช่วยในการวินิจฉัยหรือประเมินความรุนแรงของ AD ได้

การศึกษานี้ทํากับเด็กอายุระหว่าง 4 เดือนถึง 3 ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุเด็กที่มีผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเกล็ดด้วยการใช้ Nevisense Nevisense และเทคโนโลยีสเปกโทรสโกปีอิมพีแดนซ์ไฟฟ้า (EIS) ที่เป็นพื้นฐานถูกใช้ในการสร้างอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุผิวที่ปกติจากผิวที่แพ้ แม้ว่าการวัดจะทําบนผิวที่ดูปกติ ผลการศึกษาหลักๆ บ่งชี้ว่า:

  • Nevisense สามารถตรวจจับการทํางานผิดปกติของผนังผิวในเด็กได้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานผิดปกติของผนังผิวสามารถพบได้บนผิวที่ดูปกติ
  • อัลกอริทึม AI ที่ซับซ้อนของ Nevisense สามารถฝึกให้รวมหรือละเว้นปัจจัยรบกวนที่อาจเกิดขึ้นในชุดข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น อายุไม่ใช่ปัจจัยที่มีผล
  • การศึกษายังบ่งชี้ถึงความสามารถในการพยากรณ์โอกาสที่เด็กจะมี AD

ผู้เขียนสรุปว่า EIS (Nevisense) สามารถตรวจจับการทํางานผิดปกติของผนังผิวและแยกผิวของเด็กที่มี AD ออกจากผิวที่ปกติได้ และบ่งชี้ว่า EIS อาจมีความสามารถในการพยากรณ์การพัฒนา AD ในอนาคต

“สําหรับ SciBase ผลการศึกษาเหล่านี้เน้นย้ําความมุ่งมั่นของเราต่อสนามผนังผิว มุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มการพยากรณ์และการจัดการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเกล็ดในเด็ก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเราในพื้นที่นี้ดูที่: http://investors.scibase.se/en/scibase-announces-collaboration-to-detect-skin-barrier-dysfunction-in-infants ,” กล่าวโดย Pia Renaudin ซีอีโอที่ได้รับการแต่งตั้งของ SciBase

ผลการศึกษาทั้งหมดได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Allergy และสามารถดูได้ที่นี่: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.15895 การศึกษาดําเนินการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเด็กซูริค CKCare และ SciBase

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Tord Lendau, ประธานคณะกรรมการ
โทร: +46 70 810 01 67
อีเมล: info@scibase.com

ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรอง (CA):

Vator Securities
โทร: +46 8 580 065 99
อีเมล: ca@vatorsec.se

เกี่ยวกับ SciBase และ Nevisense

SciBase เป็นบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ระดับโลกที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ