Mojave ได้รับเงินทุน 12.5 ล้านดอลลาร์จาก Fifth Wall, At One Ventures, Xerox Ventures เพื่อเปลี่ยนธรรมชาติของเครื่องปรับอากาศ

Mojave Raises $12.5M from Fifth Wall, At One Ventures, Xerox Ventures to Change the Nature of Air Conditioning

เทคโนโลยีการทําให้แห้งแบบนวัตกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในอาคารในขณะที่ลดการใช้พลังงานและสารทําความเย็นอย่างมาก

ซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย, 18 ก.ย. 2023 – วันนี้ Mojave Energy Systems ประกาศระดมทุนระยะ Seed จํานวน 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่จะนําไปใช้เปิดตัวแพลตฟอร์มการปรับอากาศโดยใช้สารดูดความชื้นเหลวรุ่นที่สาม


เครื่องปรับอากาศคิดเป็นประมาณ 10% ของการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 พันล้านตัน อย่างไรก็ตาม เครื่องปรับอากาศกลายเป็นสิ่งสําคัญต่อผลิตภาพและความสุขสบายในสภาพแวดล้อมในอาคาร ดังนั้นลูกค้าจึงให้ความสําคัญกับความสุขสบาย ความน่าเชื่อถือ และราคาอุปกรณ์ ไม่ใช่ความยั่งยืนหรือต้นทุนพลังงาน แต่ถ้ามีนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ทั้ง 5 ประการได้ ล่ะก็ Mojave กําลังเปลี่ยนธรรมชาติของการปรับอากาศ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Mojave ช่วยลดการใช้พลังงานที่จําเป็นสําหรับอาคารในการจ่ายอากาศดีจากภายนอกที่เย็น ชื้น และแห้งให้กับอาคารลงครึ่งหนึ่ง ในขณะที่ใช้สารทําความเย็นน้อยกว่าระบบที่มีอยู่ในตลาด 20%

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Mojave ช่วยลดการใช้พลังงานที่จําเป็นสําหรับอาคารในการจ่ายอากาศดีจากภายนอกที่เย็น ชื้น และแห้งให้กับอาคารลงครึ่งหนึ่ง

การระดมทุนรอบนี้นําโดย At One Ventures และ Fifth Wall ร่วมกับ Xerox Ventures และอื่นๆ บริษัทแยกตัวออกมาจาก Palo Alto Research Center (PARC)

“วิธีการทําความเย็นอาคารไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในร้อยปีที่ผ่านมา แม้ว่าอาคารของเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว” นาย Philip Farese ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Mojave กล่าว “ในวันนี้เรื่องสําคัญอยู่ที่การทําให้แห้ง ไม่ใช่การทําความเย็น แท้จริงแล้วเราใช้พลังงานมากกว่าในการทําให้อากาศแห้งกว่าการทําความเย็น การปรับปรุงอุปกรณ์ HVAC เน้นที่การลดพลังงานที่จําเป็นสําหรับสิ่งต่างๆ เช่น ปั๊มความร้อนและพัดลม ไม่ได้แก้ปัญหาการทําให้แห้ง ผลิตภัณฑ์แรกของเราที่เน้นให้อากาศดีจากภายนอกที่เย็น แห้ง ใช้พลังงานน้อยกว่าโซลูชันอื่นๆ ครึ่งหนึ่ง และสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 100 ล้านตัน มันช่วยโรงเรียน โรงพยาบาล และซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีความต้องการที่สูงกว่า” เขาอธิบาย

Mojave ใช้สารละลายเกลือเข้มข้นสูงในการดึงความชื้นออกจากอากาศแบบพาสซีฟ จากนั้นส่งอากาศเย็นแห้งเข้าสู่อาคาร โดยสิ่งสําคัญคื