“LONGi Academy” นําความเป็นไปได้มากขึ้นสําหรับความเท่าเทียมกันด้านพลังงานทั่วโลก

Oil and Gas 12batch adrenalina

เจนีวา, 26 ก.ย. 2023 — ในการประชุม WTO Public Forum 2023 ที่จัดขึ้นที่ เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการอภิปรายอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับหัวข้อ “การค้าและองค์การการค้าโลกสามารถช่วยสร้างอนาคตที่เขียวขจีและยั่งยืนได้อย่างไร” Dennis She รองประธาน LONGi ในฐานะผู้แทนจากอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษชื่อ “ความเท่าเทียมทางพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ตามที่ Dennis She กล่าว สําหรับการส่งเสริมความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์มากขึ้น LONGi ได้ก่อตั้ง “LONGi Academy” ในพื้นที่ เช่น แอฟริกาเหนือ และ ตะวันออกกลาง Academy นี้มอบโปรแกรมฝึกอบรมที่สะดวกและปรับแต่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ใช้อุตสาหกรรมและพาณิชย์รวมถึงผู้ใช้ทั่วไปในครัวเรือนที่ต้องการการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเร่งด่วน หลักสูตรรวมถึงความรู้ด้านเทคนิค ความรู้หลักด้านอุตสาหกรรม หลักสูตรออนไลน์ และการเยี่ยมชมโครงการ

“ในครึ่งแรกของปีนี้ เราเริ่มตั้ง ‘LONGi Academy’ ขึ้นในบางประเทศใน ตะวันออกกลาง ในเดือนมิถุนายน งานครั้งแรกของเราประสบความสําเร็จใน เบรุต เมืองหลวงของ เลบานอน ดึงดูดผู้เข้าร่วมเกือบ 100 คน รวมถึงตัวแทนจากผู้ติดตั้ง PV ผู้รับเหมา EPC และผู้ติดตั้งเอกชน LONGi หวังว่าจะสามารถเสริมสร้างการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี PV อย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบเช่นนี้ เพื่อเพิ่มการประยุกต์ใช้การผลิตไฟฟ้าจาก PV ระดับขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่พัฒนาน้อย และส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางพลังงานทั่วโลก” Dennis กล่าวในการประชุม

WechatIMG5671

ความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลกทําให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในการบริโภคพลังงานต่อหัวระหว่างประเทศ โดยประมาณ 80% ของพลังงานทั่วโลกถูกบริโภคโดย 20% ของเศรษฐกิจชั้นนํา ในขณะเดียวกัน ประชากรทั่วโลกประมาณ 11% ไม่มีการเข้าถึงไฟฟ้า และประมาณ 1/3 ของประชากรไม่มีการเข้าถึงพลังงานสะอาดสําหรับการประกอบอาหาร ความยากจนด้านพลังงานขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง อีกทั้งการกระจายตัวที่ไม่สม่ําเสมอและข้อจํากัดด้านความสามารถในการจ่ายของทรัพยากรพลังงานปิโตรเคมีทั่วโลกยังจํากัดการทําให้เกิดความเท่าเทียมกันด้านพลังงานทั่วโลก

เราจะจัดการกับความแตกต่างทั่วโลกในการบริโภคพลังงานและการพัฒนาที่ไม่สมดุลในแต่ละภูมิภาคได้อย่างไร Dennis เชื่อว่าการจัดหาพลังงานสะอาดที่เป็นธรรมมากขึ้นจะกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานกันทั่วโลก ความเท่าเทียมกันทางพลังง