Lennar Corporation ประกาศเงินปันผลรายไตรมาส

16 5 Lennar Corporation Declares Quarterly Dividends

มิอามี, 27 ก.ย. 2566 — Lennar Corporation (NYSE: LEN และ LEN.B) หนึ่งในผู้นําการก่อสร้างบ้านชั้นนําของประเทศ ประกาศว่าคณะกรรมการของบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.375 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามัญ Class A และ Class B โดยจะจ่ายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ สิ้นเวลาทําการในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

เกี่ยวกับ Lennar
Lennar Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1954 เป็นหนึ่งในผู้นําการก่อสร้างบ้านคุณภาพสําหรับทุกรุ่น Lennar สร้างบ้านราคาย่อมเยา บ้านอัพเกรด และบ้านสําหรับผู้ใหญ่เกษียณอายุแล้วเป็นหลักภายใต้ชื่อแบรนด์ Lennar ฝ่ายบริการทางการเงินของ Lennar ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริการเกี่ยวกับชื่อและการปิดการทําธุรกรรมโดยส่วนใหญ่สําหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านของ Lennar และผ่าน LMF Commercial จะจัดหาเงินกู้ที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทั่วสหรัฐอเมริกา ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่าของ Lennar เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าระดับประเทศ LENX ขับเคลื่อนเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Lennar สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lennar โปรดเยี่ยมชม www.lennar.com

ติดต่อ:
Ian Frazer
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
Lennar Corporation
(305) 485-4129

แหล่งที่มา Lennar Corporation