Calcutta Business School ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวิทยาลัย PGDM ที่ดีที่สุดในโกลกาตาและโรงเรียนธุรกิจชั้นนำในอินเดีย

(SeaPRwire) –  

กรุงเทพฯ, มีนาคม 30, 2024  –  Calcutta Business School (CBS) ได้ยืนยันตําแหน่งของตนเป็นสถาบันชั้นนําด้านการศึกษาบริหารธุรกิจอีกครั้งด้วยการได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวิทยาลัยบริหารธุรกิจดีเด่นที่สุดในกรุงเทพฯ และเป็นโรงเรียนธุรกิจชั้นนําในประเทศอินเดีย.

Calcutta Business School ได้รับการยกย่องว่ามีความมุ่งมั่นทางวิชาการ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบวงจร Calcutta Business School ได้รับการยอมรับจากสถาบันและองค์กรต่างๆ ที่มีชื่อเสียง.

ความสําเร็จของ Calcutta Business School สามารถสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลักดังต่อไปนี้:

  • หลักสูตรที่เข้มงวด: หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ Calcutta Business School ออกแบบมาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพื้นฐานทางการบริหารที่แข็งแกร่ง ทักษะการนํา และความรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรม หลักสูตรจะปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้ทันเทรนด์ธุรกิจโลก

  • การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม: Calcutta Business School มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้นําอุตสาหกรรม และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมมาบรรยายเป็นครั้งคราว เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง

  • การฝึกงานและการจัดหางาน: สถาบันให้โอกาสฝึกงานกับบริษัทชั้นนํา เพื่อให้นักเรียนได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง พร้อมด้วยการสนับสนุนการจัดหางานที่ดี

  • ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์: คณาจารย์มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรม ให้คําแนะนําและการนําทางแก่นักเรียน

  • โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย: มีห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม

ผลงานและความมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพของ Calcutta Business School ทําให้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในวิทยาลัยบริหารธุรกิจดีเด่นที่สุดในกรุงเทพฯ และเป็นโรงเรียนธุรกิจชั้นนําในประเทศอินเดีย สถาบันยังคงให้แรงบันดาลใจและสนับสนุนผู้นํารุ่นต่อไปด้วยการศึกษาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ติดต่อสื่อ

Calcutta Business School

07604083370

Shikshayatan Foundation Premises, 11 Lord Sinha Road, Kolkata – 700071 (2 mins from Rabindra Sadan Metro)

แหล่งที่มา: Calcutta Business School

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ