American University of Business and Social Sciences (AUBSS) รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสูงสําหรับความเลิศทางวิชาการ

AUBSS BILIM

(SeaPRwire) –   American University of Business and Social Sciences (AUBSS) ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก “BILIM-STANDARD” และ QAHE เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ

โดเวอร์ รัฐเดลาแวร์ เมษายน 25, 2567 – American University of Business and Social Sciences (AUBSS) รู้สึกยินดีที่จะประกาศการรับรองมาตรฐานล่าสุดจาก The Public Foundation “Independent Accreditation Agency “BILIM-STANDARD” of Kyrgyz Republic การรับรองมาตรฐานนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันความมุ่งมั่นของ AUBSS ในการจัดการศึกษาคุณภาพสูง แต่ยังก่อให้เกิดสถาบันเป็นผู้นําด้านวิชาการในชุมชนวิชาการด้วย

“BILIM-STANDARD” ได้รับการรับรองจาก National Accreditation Council ของกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของสาธารณรัฐกิรกิซสถาน และมีความรับผิดชอบในการประเมินสถาบันและหลักสูตรต่างๆ ที่มีระดับการศึกษาต่างๆ วัตถุประสงค์หลักของ “BILIM-STANDARD” คือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้สําเร็จการศึกษา และปรับปรุงระบบการศึกษาในสาธารณรัฐกิรกิซสถาน ดังนั้น “BILIM-STANDARD” จึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดระบบรับรองคุณภาพ

การได้รับการรับรองมาตรฐานจาก “BILIM-STANDARD” สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AUBSS ในความเป็นเลิศทางวิชาการ และความสามารถในการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลให้แก่นักศึกษา การปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดของหน่วยรับรองนี้ แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรการศึกษาของ AUBSS มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งจะทําให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อความสําเร็จในอาชีพของตน

นอกจากการได้รับการรับรองที่ยอดเยี่ยมจาก “BILIM-STANDARD” แล้ว AUBSS ยังคงได้รับการรับรองจาก QAHE ซึ่งเป็นองค์กรรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก การได้รับการรับรองจากองค์กรสองแห่งนี้ ยิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ AUBSS ในการรักษามาตรฐานอย่างเข้มงวด และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูง

AUBSS ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ และเป็นสมาชิกของเครือข่ายรับรองคุณภาพชั้นนํา ผ่านการมีส่วนร่วมในเครือข่ายเหล่านี้ AUBSS สามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถอยู่ในระดับสูงสุดของการศึกษาที่ทันสมัย

AUBSS เสนอหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย รวมถึง online BBA, online MBA, online DBA และ online PhD เพื่อให้ความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายแก่นักศึกษาในการศึกษาต่อ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึงผู้ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและรางวัลศาสตราจารย์ดีเด่น จะให้ความรู้แก่นักศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนําในแต่ละสาขาวิชา

ในขณะที่ AUBSS ยังคงเดินหน้าต่อไปในเส้นทางแห่งความเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ประสบการณ์การศึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในอาชีพของตน การได้รับการรับรองจาก “BILIM-STANDARD” และการรักษาการรับรองจาก QAHE เป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรมถึงความมุ่งมั่นของ AUBSS ในความเป็นเลิศทางวิชาการ และพันธกิจในการส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการพัฒนาอาชีพในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจและสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับ AUBSS:
American University of Business and Social Sciences เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําท

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ