โลกนักอิทธิพล RISHI KAPOOR เปิดเผยความเป็นจริงที่น่ากลัวของผู้บริหารระดับสูง ผู้นํา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ HR – การบริหารงานบุคคล

RK1

(SeaPRwire) –   ในองค์กรส่วนใหญ่

ซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2024  – ไอคอนเทคโนโลยีและผู้มีอิทธิพลโลก Rishi Kapoor เชื่อว่าการเปิดเผยพฤติกรรมที่ฉ้อโกงของซีอีโอ ผู้นําที่เรียกว่า ผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เป็นเรื่องสําคัญต่อการรักษาความซื่อสัตย์และการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและผู้สมัครงาน

ผลกระทบจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้สามารถรุนแรงได้ ตั้งแต่การสูญเสียทางการเงินและอาชีพ จนถึงความเครียดทางอารมณ์อย่างรุนแรงและแม้แต่การฆ่าตัวตายอย่างเศร้าโศก การรับผิดชอบต่อบุคคลที่ก่อเหตุเหล่านี้ทั้งเพื่อความยุติธรรมและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและชุมชนต่อไป

เปิดเผย 1:

ในสถานการณ์ที่บุคคลได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมฉ้อโกง ควรมีช่องทางในการร้องขอความเป็นธรรมและเปิดเผยความจริง อาจเป็นการฟ้องร้องตามกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลหรือการสร้างความตระหนักผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงองค์กรด้านกฎหมายและการสนับสนุน

นอกจากนี้ องค์กรควรให้ความสําคัญกับจรรยาบรรณ ความโปร่งใส และการรับผิดชอบในกระบวนการรับสมัครและการบริหารจัดการพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมของความซื่อสัตย์และความเคารพนับถือเป็นเรื่องสําคัญไม่เพียงทางจริยธรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขอีกด้วย

สรุปแล้ว การเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและฉ้อโกงในสถานที่ทํางานเป็นเรื่องสําคัญต่อการส่งเสริมความเป็นธรรม การปกป้องผู้อ่อนแอ และการรักษาหลักการทางความยุติธรรมและศักดิ์ศรีของมนุษย์

เปิดเผย 2:

Rishi Kapoor เห็นและรู้ดีว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลส่วนใหญ่ไม่มีวิชาชีพและเป็นคนโกหก และสาเหตุนั้นอาจมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้:

– ขาดการฝึกอบรม: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาจไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือการนําทางที่เพียงพอ ส่งผลให้พฤติกรรมในการจัดการเรื่องพนักงานไม่ต่อเนื่องหรือไม่เหมาะสม

– การสื่อสารที่ไม่ดี: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาจมีปัญหาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับพนักงาน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดหรือขาดความไว้วางใจ

– ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาจให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ขององค์กรหรือผู้บริหารมากกว่าพนักงาน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ซื่อสัตย์หรือไม่มีความซื่อสัตย์

– การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว: เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือเปิดเผยข้อมูลลับ จะส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจ

– ขาดความเข้าใจ: พนักงานอาจรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลขาดความเข้าใจและความเห็นใจโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลําบาก

– การจัดการปัญหาไม่ดี: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาจจัดการร้องเรียนหรือปัญหาอย่างไม่เหมาะสม ทําให้พนักงานรู้สึกว่าถูกเพิกเฉยหรือถูกหลอกลวง

เปิดเผย 3:

Rishi Kapoor เชื่อว่าการเลือกปฏิบัติ ความไม่รู้ และความภูมิใจของซีอี

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ