เครือข่าย NGO Forum และพันธมิตรต้องการความรับผิดชอบจากธนาคารพัฒนาเอเชียต่อวิกฤตการณ์ภาคประชาสังคมในจอร์เจีย

(SeaPRwire) –  

กรุงเทพฯ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567  – ในท่าทีที่กล้าหาญต่อต้าน Asian Development Bank (ADB) เครือข่าย NGO Forum และพันธมิตรจากทั่วโลกร่วมมือกันเรียกร้องให้ธนาคารนี้รับผิดชอบต่อนโยบายและโครงการของตน โดยยกประเด็นผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และพื้นที่พลเมือง ขณะที่ ADB จัดประชุมประจําปีครั้งที่ 57

สถานการณ์การคุกคามพื้นที่พลเมืองในประเทศจอร์เจียนั้น เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจในการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของ ADB อย่างกว้างขวาง ภายใต้กฎหมายที่จํากัดพื้นที่พลเมืองในประเทศเช่น คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน และการลดพื้นที่พลเมืองในมองโกเลีย เวียดนาม อินเดีย และบังกลาเทศ บทบาทของ ADB จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

องค์กรพลเมืองต้องการให้ ADB มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESF) ที่สูงสุด ตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม แต่ร่าง ESF ที่ออกเผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม 2566 ยังไม่สามารถตอบสนองมาตรฐานเหล่านี้ได้

กระบวนการปรึกษาหารือ ESF ขาดในเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ทั้งที่องค์กรพลเมืองได้มีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา 2 ปี แต่ก็ไม่เห็นว่าข้อคิดเห็นของตนถูกนําไปพิจารณาอย่างไร นอกจากนี้ ร่าง ESF ยังไม่มีคํามั่นว่าจะ ‘ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย’ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความละเลยของ ADB ต่อการรักษาความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

นอกจากนี้ ภาษาในร่าง ESF ที่คลุมเครือ และขาดกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อนการอนุมัติโครงการ ทําให้เกิดความกังวลว่าร่างนโยบายนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโครงการได้ องค์กรพลเมืองจึงปฏิเสธร่าง ESF และเรียกร้องให้มีการปรับปรุงใหม่อย่างเร่งด่วนพร้อมกับข้อกําหนดที่มีผลผูกพัน

การสนับสนุนโครงการพลังงานถ่านหินและแก๊สธรรมชาติของ ADB ขัดแย้งกับคํามั่นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (ETM) ยังไม่สามารถรับประกันการปิดโครงการถ่านหินหรือป้องกันไม่ให้โครงการเหล่านั้นถูกนําไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่เป็นอันตราย องค์กรพลเมืองจึงประณามการกระทําที่ไม่ตอบสนองของ ADB ในการยุติการให้สนับสนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลและเรียกร้องให้ปิดช่องโหว่ที่อนุญาตให้มีการให้สินเชื่อโครงการถ่านหิน

นอกจากนี้ การไม่ให้ความสําคัญต่อสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และเรื่องเพศสภาพยังทําให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของ ADB องค์กรพลเมืองจึงเรียกร้องให้มีการบูรณาการแนวคิดที่เน้นสิทธิมนุษยชนเข้าไว้ในร่าง ESF โดยยึดหลักเกณฑ์ระดับโลก

ในขณะที่ ADB กําลังดําเนินกระบวนการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัย องค์กรพลเมืองเรียกร้องให้มีนโยบายที่เป็นธรรม มีกลไกรับผิดชอบ และยึดหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมกับความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการปรึกษาหารือกับชุมชน

ในฐานะข้อความถึงประธานและผู้อํานวยการ ADB องค์กรเครือข่ายฟอรัมและพันธมิต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ