อิตาเลีย ทอร์นาเบเนส นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านเงินทุนสอนวิธีที่อารมณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน

7c03eb71 708a 4244 9c08 6cbc51a176fc

(SeaPRwire) –  

นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก เดือนกุมภาพันธ์ปี 2024 – การบริหารจัดการทางการเงินเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของทุกคน และนักเชี่ยวชาญด้านการเงินอิตาเลีย ทอร์นาเบเนมาช่วยทุกคนให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น ผู้เขียนแบ่งปันความรู้ของการจัดการเงินสําหรับทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร คนที่มีรายได้เฉลี่ยก็ต้องการการบริหารเงินมากขึ้นเพื่อรักษาฐานะทางการเงิน และลูกค้ามีล้านก็ต้องจัดการทรัพย์สินของตนเพื่อรักษาฐานะทางการเงินไว้ได้อย่างยั่งยืน

อิตาเลียเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเงิน สาขาการเงินพฤติกรรมศาสตร์สามารถลดช่องว่างระหว่างอารมณ์มนุษย์กับวิธีการจัดการเงินได้ มันท้าทายมุมมองดั้งเดิมว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ และเน้นว่าอารมณ์และความเอนเอียงที่ไม่ตั้งใจบ่อยครั้งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน

หนึ่งในแนวคิดหลักในการเงินพฤติกรรมศาสตร์คือการหลีกเลี่ยงความเสียหาย ซึ่งหมายความว่ามนุษย์กลัวสูญเสีย 50 บาทมากกว่าที่จะดีใจได้ 50 บาท เท่ากัน ทําให้คนมีความระมัดระวังเกินไปและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจําเป็นต่อการเติบโตทางการเงิน ความเอนเอียงทางประชาน เช่น ความเอนเอียงยืนยัน ที่คนจะใส่ใจแต่ข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อของตนเองเท่านั้น สามารถบิดเบือนมุมมองและนําไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่ไม่ดี ตัวอย่างอีกประการหนึ่งคือการบัญชีในใจ ที่คนส่วนใหญ่จะจัดการเงินแตกต่างกันขึ้นอยู่กับที่มาและวัตถุประสงค์ของเงิน เช่น จะใช้เงินคืนภาษีไปซื้อของแพงๆ แม้ว่าจะเป็นเงินเดียวกันกับในธนาคาร

อารมณ์มีบทบาทสําคัญต่อการตัดสินใจทางการเงินไม่ว่าจะเป็นความกลัว ความต้องการ หรือความเชื่อมั่น และยังสามารถนําไปสู่การสูญเสียที่ไม่คาดคิด

อิตาเลีย ทอร์นาเบเนแบ่งปันกลยุทธ์เพื่อเข้าใจอารมณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน ต้องการวิธีการจัดการเงินอย่างมีเหตุผลและความคิดรอบคอบ การกําหนดเป้าหมายทางการเงินอย่างชัดเจนช่วยให้มีแนวทาง ไม่ว่าจะเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุ ชําระหนี้ หรือสร้างกองทุนฉุกเฉิน การอดทนและมีวินัยในการใช้จ่ายและลงทุนเป็นเรื่องสําคัญ เพราะการวางแผนทางการเงินประสบความสําเร็จมากกว่าการวิ่งมาราธอน การกระจายการลงทุนเป็นกลยุทธ์อีกประการหนึ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด เพราะช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสีย การศึกษาด้านการเงินส่วนบุคคลและขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสามารถนํามาซึ่งการตัดสินใจที่ดีขึ้น สุดท้ายการมองข้อผิดพลาดเป็นโอกาสเรียนรู้แทนที่จะเป็นความล้มเหลวสามารถสร้างความมั่นใจและวิธีการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

ทอร์นาเบเนแสดงให้เห็นว่าการจัดการเงินต้องมีความเข้าใจอย่างสมดุลระหว่างหลักการเศรษฐศาสตร์และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ