หุ้น GameStop: การลงทุนที่ซับซ้อน

GameStop Stock

GameStop (NYSE:GME) ทําให้ข่าวดังในช่วงกลางปี 2020 เมื่อมันประสบกับภาวะ short squeeze ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งมาจากการ short จํานวนมหาศาลจากกองทุน hedge ทําให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ตามด้วยการปรับตัวลดลง 84% จากจุดสูงสุด นักลงทุนกําลังอภิปรายว่า GameStop เป็นการเล่นมูลค่าที่ราคาปัจจุบันประมาณ 17 เหรียญสหรัฐหรือไม่

ในแง่บวก GameStop พยายามปรับปรุงฐานะทางการเงินของตนโดยการจ่ายชําระหนี้ไปแล้วเป็นจํานวนมาก ทําให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ใน 1 ใน 3 ส่วนล่างของบริษัทที่รายงาน นอกจากนี้ บริษัทยังถือเงินสด 1.19 พันล้านเหรียญ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม มีตัวชี้วัดทางการเงินที่น่าเป็นห่วงพิจารณา GameStop มีผลขาดทุนติดต่อกันตั้งแต่ปี 2020 พร้อมกับอัตรากําไรขั้นต้น ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และกําไรต่อหุ้น (EPS) เป็นลบ นอกจากนี้ยังไม่มีเงินปันผล ซึ่งทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนในระยะยาว

ตรวจสอบโมเดลธุรกิจของ GameStop

การตรวจสอบโมเดลธุรกิจของ GameStop เปิดเผยความท้าทายเพิ่มเติม รายได้ของบริษัทมาจากแหล่งที่มาสามประการหลัก: ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริม (53%), ซอฟต์แวร์ (30.7%) และสินค้าสะสม (16.3%) ตลาดฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมต้องเผชิญกับการแข่งขันรุนแรงจากร้านค้าออนไลน์ เช่น Amazon, Best Buy และ Walmart ซึ่งสามารถเสนอราคาที่มีการแข่งขันได้เนื่องจากขนาดของพวกเขา

ส่วนซอฟต์แวร์ ซึ่งคิดเป็น 30% ของรายได้ของ GameStop กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากการขายเกมรูปแบบกายภาพไปสู่การดาวน์โหลดดิจิทัลและสตรีมมิ่ง แนวโน้มนี้คาดว่าจะดําเนินต่อไป ซึ่งเป็นความท้าทายสําคัญต่อธุรกิจของ GameStop

พื้นที่หนึ่งที่ GameStop มีศักยภาพคือสินค้าสะสม ซึ่งในปัจจุบันสร้างรายได้ 16.3% ของบริษัท ด้วยเครือข่ายร้านค้าทางกายภาพทั่วโลก GameStop มีโครงสร้างพื้นฐานในการตอบสนองผู้สะสมและจัดงานในศูนย์ อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จของส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการเข้าถึงตลาดผู้สะสมที่มีรายได้สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบ: GameStop และ Blockbuster

มีการวาดภาพเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ของ GameStop กับการล่มสลายของ Blockbuster Blockbuster เคยเป็นกําลังครอบงําในการให้เช่าภาพยนตร์ แต่ในที่สุดก็ถูกแซงหน้าโดยบริการสตรีมมิ่งเช่น Netflix วันนี้ Blockbuster ร้านเหลืออยู่เพียงร้านเดียว GameStop เผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกันในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลของอุตสาหกรรมเกม

การออกฉายภาพยนตร์เรื่อง “Dumb Money” ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ short squeeze ของ GameStop ในปี 2020 อาจชั่วคราวเพิ่มความสนใจในหุ้น GameStop และสร้างกระแสระยะสั้น แต่นักลงทุนบางรายอาจมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะ short หุ้น คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

สรุป

GameStop เสนอข้อเสนอการลงทุนที่ซับซ้อน ในขณะที่บางคนอาจเห็นม