ลิเบอร์ตี้ดีเฟนส์ได้รับคําสั่งซื้อจากราพิสคันซิสเต็มส์และลงนามในข้อตกลงการจัดจําหน่ายเพื่อขยายขอบเขตการตลาดสู่ตลาดนานาชาติ

artificial intelligence robot network shield hologram 1 Liberty Defense Receives Purchase Order from Rapiscan Systems and Signs Distribution Agreement for Expanded Reach to International Markets
  • Rapiscan Systems จะซื้อระบบ HEXWAVE หลายระบบ (20 หน่วย)
  • Rapiscan Systems จะจําหน่ายระบบตรวจจับภัยคุกคามรุ่นถัดไปของ Liberty คือ HEXWAVE ให้กับตลาดความมั่นคงและการบินนานาชาติแบบมีสิทธิตรงเดียว

WILMINGTON, Mass., พ.ย. 8, 2023Liberty Defense Holdings Ltd. (“Liberty” หรือ “บริษัท“) (TSXV:SCAN) (OTCQB:LDDFF) (FRANKFURT:LD2A) ซึ่งเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการระบบตรวจจับภัยคุกคามรุ่นถัดไปด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปกป้องสถานที่ต่างๆ จากอาวุธต้องห้ามและภัยคุกคามอื่นๆ มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้ทําข้อตกลงการจัดจําหน่ายแบบมีสิทธิตรงเดียวกับ Rapiscan Systems (Rapiscan) เพื่อจําหน่ายและบริการระบบ HEXWAVETM สําหรับตลาดความมั่นคงและการบินนานาชาติ Rapiscan ได้ตกลงที่จะซื้อระบบ HEXWAVE จํานวน 20 ระบบเพื่อตอบสนองความต้องการครั้งแรก และ Liberty จะส่งมอบระบบ HEXWAVE 5 ระบบก่อนสิ้นปี 2023 เพื่อตอบสนองความต้องการเบื้องต้น

ตามข้อตกลงการจัดจําหน่าย Rapiscan จะเพิ่มระบบตรวจจับภัยคุกคามผ่านการเดินผ่านของมนุษย์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีเรียนรู้ของเครื่องซึ่งสามารถตรวจจับอาวุธและภัยคุกคามอื่นๆ ได้อย่างราบรื่นในเวลาจริง คือระบบ HEXWAVE เข้าไปในพอร์ตผลิตภัณฑ์และบริการด้านความมั่นคงของตน ข้อตกลงกับ Rapiscan จะขยายขอบเขตการเข้าถึงตลาดของ Liberty ไปยัง ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

“หลังจากประเมินเทคโนโลยีแล้ว เรามีความยินดีที่จะเพิ่มระบบ HEXWAVE ของ Liberty Defense เข้าสู่พอร์ตผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้บริการโซลูชันความมั่นคงครบวงจรแก่ฐานลูกค้าของเราที่กําลังเติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลาในต่างประเทศ” กล่าวโดย Ted Alston ประธานฝ่ายตรวจจับของ Rapiscan “ความมุ่งมั่นของเราที่ Rapiscan คือการตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันก็ให้คุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา และเรายินดีที่จะมีระบบตรวจจับ HEXWAVE นี้เพิ่มเข้ามาในพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ายให้กับลูกค้าของเรา”

Rapiscan เป็นผู้นําระดับโลกด้านการจัดหาระบบตรวจจับที่ช่วยให้ภาครัฐของประเทศต่างๆ เช่น การศุลกากรและชายแดน รวมถึงองค์กรด้านการป้องกันประเทศ ตลอดจนลูกค้าภาคเอกชนสามารถต่อต้านการก่อการร้าย การค้ายาเสพติดและอาวุธ การค้ามนุษย์ และการฉ้อโกงทางการค้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจขณะเดียวกันก็สามารถรักษามาตรฐานความมั่นคงได้อย่างเข้มงวดที่สุด รวมถึงมีเครือข่ายบริการระดับโลกที่สามารถสนับสนุนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้ระบบต่างๆ ได้รับการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Rapiscan ซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกในอุตสาหกรรมความมั่นคง และเรามีความยินดีท