ยางารา ประกาศผลการเงินและการดําเนินงานไตรมาสที่สาม ปี 2023

Oil and Gas 56 Megapixl Andrcgs 2 Yangarra Announces 2023 Third Quarter Financial and Operating Results

คาลการี, เอบี, วันที่ 8 พ.ย. 2023 /CNW/ – Yangarra Resources Ltd. (“Yangarra” หรือ “บริษัท“) (TSX: YGR) ประกาศผลการเงินและการดําเนินงานสําหรับสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2023.

การปรับปรุงการดําเนินงาน

Yangarra เพิ่มรายได้จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (1) ขึ้น 29% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ยังคงผลิตภาพเดิม ทั้งที่มีการปรับปรุงระบบของฝ่ายที่สามที่ไม่คาดคิดและล่าช้า สําหรับหลุมที่เพิ่มขึ้น 9 หลุมที่เริ่มผลิตในช่วงปลายไตรมาสนี้ กําลังอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวกลับมาของของเหลวจากการฉีดน้ํามันและก๊าซ

ต้นทุนการขุดเจาะยังคงลดลง 15-30% เมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ ในเวลาระหว่างการขุดเจาะจนแล้วเสร็จ ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเพิ่มต้นทุนที่เกิดขึ้นภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา

เทคนิคการฉีดน้ํามันยังคงพัฒนา บริษัทกําลังศึกษาการใช้วิธีการฉีดน้ํามันแบบสมาร์ทดาร์ทบน 6 หลุม และวิธีการฉีดน้ํามันแบบ Perf & Plug บน 3 หลุม เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการฉีดน้ํามันแบบปกติ

ภายหลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 บริษัทได้ทําการซื้อกิจการร่วมกันเล็กน้อยซึ่งมีการผลิต 75 บาร์เรลน้ํามันเทียบเท่าต่อวัน และพื้นที่สํารวจ 3 (1.25 ส่วน) ตารางกิโลเมตร ด้วยมูลค่าที่เหมาะสม

สรุปผลการดําเนินงานไตรมาสที่สาม

 • รายได้จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน(1) อยู่ที่ 29.0 ล้านบาท (0.29 บาทต่อหุ้น – ความเจือจาง) ลดลง 36% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
 • รายได้จากการขายน้ํามันและก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 45.4 ล้านบาท ลดลง 28% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
 • EBITDAปรับปรุง(1) อยู่ที่ 31.6 ล้านบาท (0.32 บาทต่อหุ้น – ความเจือจาง)
 • กําไรสุทธิอยู่ที่ 11.5 ล้านบาท (0.11 บาทต่อหุ้น – ความเจือจาง, 15.2 ล้านบาท ก่อนภาษี) ลดลง 59% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
 • การผลิตเฉลี่ย 12,109 บาร์เรลน้ํามันเทียบเท่าต่อวัน (39% เป็นของเหลว) ระหว่างไตรมาส สูงขึ้น 3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
 • ต้นทุนการดําเนินงานอยู่ที่ 8.21 บาทต่อบาร์เรลน้ํามันเทียบเท่า (รวมค่าขนส่ง 1.68 บาทต่อบาร์เรลน้ํามันเทียบเท่า)
 • ผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินงาน(1) อยู่ที่ 29.79 บาทต่อบาร์เรลน้ํามันเทียบเท่า
 • ผลตอบแทนสุทธิ(1) ซึ่งรวมผลกระทบจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อยู่ที่ 29.86 บาทต่อบาร์เรลน้ํามันเทียบเท่า
 • อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 73% และอัตรากําไรจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยู่ที่ 64%
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 1.10 บาทต่อบาร์เรลน้ํามันเทียบเท่า
 • ภาษีอยู่ที่ 7% ของรายได้จากการขายน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ
 • ต้นทุนรวมเงินสดอยู่ที่ 14.79 บาทต่อบาร์เรลน้ํามันเทียบเท่า
 • งบลงทุนอยู่ที่ 25.3 ล้านบาท
 • หนี้สินสุทธ