มูลนิธิฮิวแมนอินเตอร์เนชั่นแนลส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศลิเบียเพื่อป้องกันความอดอยากและโรคระบาดจากอุทกภัยอันเป็นอันตราย

มิชชัน วิเอโจ, แคลิฟอร์เนีย, 15 ก.ย. 2023 – มีผู้สูญหายกว่า 10,000 คน หลังพายุ Daniel พัดถล่ม ลิเบีย เมื่อวันที่ 10 กันยายน ทําให้เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง มียอดผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วกว่า 11,000 คน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก องค์กรการกุศลระหว่างประเทศ Human Appeal ได้เริ่มการช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านพันธมิตร เพื่อสนับสนุนประชาชนลิเบียที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดด้วยอาหาร น้ํา ยา และสิ่งของจําเป็นพื้นฐาน

ความช่วยเหลือดังกล่าวจําเป็นเพื่อช่วยป้องกันภาวะขาดอาหารและโรคระบาด หลังอุทกภัยรุนแรงทําลายโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนู

เมืองหลายแห่งในภาคตะวันออกของ ลิเบีย ได้รับผลกระทบ แต่ในเมือง Bayda และ Derna ความเสียหายรุนแรงอย่างมโหฬาร ที่เมือง Derna ซึ่งมีประชากร 100,000 คน ชุมชนทั้งชุมชนถูกน้ําพัดพาไปหลังคลองส่งน้ําสองแห่งแตก

สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมบนพื้นดินเลวร้าย มีการทําลาย Derna ไป 25% อาคารถูกทําลายจนราบคาบ และย่านที่อยู่อาศัยหลายแห่งเข้าถึงไม่ได้ ผู้รอดชีวิตที่กระหายข่าวครอบครัวที่สูญหาย ต่างตกอยู่ในภาวะตรึกตรองและต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง

Human Appeal ผ่านพันธมิตร สนับสนุนความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ในเมือง Derna และ Bayda ทางตะวันออก ทํางานอย่างไม่ย่อท้อในการส่งมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อชีวิตให้กับครอบครัวที่พังพินาศ เรายังสนับสนุนการจัดหานมที่มีประโยชน์ให้แก่เด็กพันธุ์นับพันที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรง

ด้วยประสบการณ์ 31 ปีของ Human Appeal ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วโลกแก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางภูมิอากาศ การประเมินเบื้องต้นชี้ว่าครอบครัวที่มีเด็ก ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน รวมถึงอาหาร น้ําสะอาด และความช่วยเหลือทางการแพทย์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: www.humanappealusa.org

หรือสําหรับคําขอจากสื่อโปรดติดต่อ press@humanappealusa.org

เกี่ยวกับ Human Appeal สหรัฐอเมริกา

ที่นี่สําหรับมนุษย์ทุกคน Human Appeal เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไรที่ทํางานทั่วโลกเพื่อเสริมสร้างการต่อสู้ของมวลมนุษยชาติกับความยากจน ความอยุติธรรมทางสังคม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผ่านการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนและการสถาปนาโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะลงทุนในทางออกที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

Human Appeal สหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร 501 (c) (3)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี # 87-2410117 การบริจาคของท่านสามารถหักภาษีได้
Human Appeal Inc. 26050 Acero, Suite 415, Mission Viejo, CA 92691, สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์สหรัฐอเมริกา: 877 225 2251

แหล่งที่มา Human Appeal