มูลค่าตลาดยานยนต์ในสิงคโปร์จะเติบโตขึ้น 18,191 หน่วยจริงจากปี 2022 ถึง 2027 ตลาดแตกต่างกันเนื่องจากมีบริษัทชั้นนําอย่าง Aston Martin Lagonda Ltd., Bayerische Motoren Werke AG และ Daimler AG และอีกมากมาย – Technavio

31 7 Automotive Market Size in Singapore to grow by 18191 actual units from 2022 to 2027, The market is fragmented due to the presence of prominent companies like Aston Martin Lagonda Ltd., Bayerische Motoren Werke AG and Daimler AG, and many more - Technavio

นิวยอร์ก, 24 ก.ย. 2023 — ตลาดยานยนต์ในสิงคโปร์ คาดว่าจะเติบโตขึ้น 18,191 หน่วย จากปี 2022 ถึง 2027 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 6.03% ตลาดยานยนต์ในสิงคโปร์มีการแบ่งส่วนตลาดเนื่องจากมีบริษัทระดับโลกและระดับภูมิภาคหลายแห่ง บริษัทชั้นนําบางแห่งที่นําเสนอตลาดยานยนต์ในสิงคโปร์ ได้แก่ Aston Martin Lagonda Ltd., Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Ferrari spa, Honda Motor Co. Ltd., Isuzu Motors Ltd., Mazda Motor Corp., Mitsubishi Electric Corp., Porsche Automobil Holding SE, Renault SAS, SAIC Motor Corp. Ltd., Stellantis NV, Suzuki Motor Corp., Tata Sons Pvt. Ltd., TC Changan Singapore Pte Ltd, Tesla Inc., Toyota Motor Corp., AB Volvo, General Motors Co. และ Hyundai Motor Co. รายงานนี้ให้รายชื่อบริษัทที่ครบถ้วน กลยุทธ์ของบริษัทเหล่านั้น และการพัฒนาล่าสุด ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีก่อนซื้อ


Technavio has announced its latest market research report titled Automotive Market in Singapore

บริษัทที่เสนอ:

  • Aston Martin Lagonda Ltd. – บริษัทนําเสนอยานยนต์ในสิงคโปร์ เช่น Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE และ Volvo FL
  • Bayerische Motoren Werke AG – บริษัทนําเสนอยานยนต์ในสิงคโปร์ เช่น VANTAGE, DB11, DBS, DBX
  • Daimler AG – บริษัทนําเสนอยานยนต์ในสิงคโปร์ เช่น BMW iX, BMW i7 และ BMW X7
  • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท – ซื้อรายงาน!

ปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญ – ความต้องการยานยนต์ที่ประหยัดน้ํามันและมีการปล่อยมลพิษต่ําเพิ่มขึ้น

  • ผลกระทบอันตรายจากการปล่อยมลพิษของยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้สร้างความตระหนกให้กับผู้คนทั่วโลก ส่งผลให้มีความต้องการยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ําเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ด้วยราคาน้ํามันและก๊าซผันผวนอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคหันไปสนใจยานยนต์ที่ประหยัดน้ํามันมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและราคาน้ํามันที่สูงขึ้นทําให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตหันไปสนใจทางเลือกอื่นนอกเหนือจากยานยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินและดีเซล นอกจากนี้ ปัจจัยอย่างการพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่อง การนํานโยบายไปปฏิบัติ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของตลาดในช่วงประมาณการด้วย
  • แนวโน้มสําคัญ – ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้า

ความท้าทายหลัก – การขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม

การแบ่งส่วนตลาด

  • โดยการขับเคลื่อน ตลาดจะสังเกตเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในส่วนของยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน ในช่วงประมาณการ การเติบโตของส่วนนี้ได้รับแรงหนุนจากความต้องการรถกระบะเบนซินและดีเซลที่เพิ่มขึ้นในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ปัจจัยเช่น รายได้ที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องยนต์สันดาปภายใน และการออกกฎหมายควบคุมการปล่อยไอเสียอย่างเข้มงวดจะส่งเสริมการเติบโตของส