บริษัท Southwest Gas Holdings ประกาศว่า Centuri ได้ส่งร่างคําขอจดทะเบียนแบบ S-1 อย่างลับ ๆ เพื่อเสนอขายหุ้นใหม่ของ Centuri ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

35 9 Southwest Gas Holdings Announces That Centuri Has Confidentially Submitted Draft Registration Statement for Proposed Initial Public Offering

ลาสเวกัส, 22 ก.ย. 2566 – Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE: SWX) ประกาศในวันนี้ว่า สอดคล้องกับแผนการแยกออกและการหมุนเวียนหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมด Centuri Group, Inc. ธุรกิจบริการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของบริษัท Centuri Holdings, Inc. (“Centuri”) ได้ส่งร่างคําขอจดทะเบียนแบบ S-1 ฉบับร่างแบบลับต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) สําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ Centuri ที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายครั้งแรกต่อประชาชน จํานวนหุ้นที่จะเสนอขายและช่วงราคาสําหรับการเสนอขายที่เสนอยังไม่ได้กําหนด การเสนอขายเริ่มแรกต่อประชาชนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ และการดําเนินการตรวจสอบของ SEC ให้เสร็จสิ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทําขึ้นตามกฎ 135 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ การเสนอขาย การชักชวน หรือการเสนอซื้อใดๆ หรือการขายหลักทรัพย์ใดๆ จะต้องดําเนินการตามข้อกําหนดการลงทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

เกี่ยวกับ Southwest Gas Holdings, Inc.

Southwest Gas Holdings, Inc. ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท ให้บริการธุรกิจซื้อ จัดจําหน่าย และขนส่งก๊าซธรรมชาติ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคอย่างครบวงจรทั่ว อเมริกาเหนือ Southwest Gas Corporation เป็นบริษัทพลังงานที่มีพลวัต โดยมุ่งมั่นที่จะเกินความคาดหวังของลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายทั่ว แอริโซนา, เนวาดา และ แคลิฟอร์เนีย โดยการให้บริการที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ พร้อมกับนวัตกรรมโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในชุมชน Centuri Group, Inc. เป็นบริษัทบริการโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ที่ร่วมมือกับผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่ได้รับการควบคุมในการสร้างและบํารุงรักษาเครือข่ายพลังงานที่จ่ายไฟให้บ้านและธุรกิจนับล้านแห่งทั่ว สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา

Southwest Gas Holdings Inc Logo Southwest Gas Holdings Announces That Centuri Has Confidentially Submitted Draft Registration Statement for Proposed Initial Public Offering

แหล่งข่าว Southwest Gas Holdings, Inc.