นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ครูฝึกสอนชีวิต และนักเขียนอิตาเลีย ทอร์นาเบเน่ แสดงขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพทางการเงิน

eb6ca80b cd30 408c 812d c8966d4ddeb4

(SeaPRwire) –  

นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก 13 มกราคม 2567 – การบริหารจัดการเงินเพื่อเสรีภาพทางการเงินอาจเป็นงานที่ยากที่สุดสําหรับบุคคลหลายคน อิตาเลีย ทอร์นาเบเน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เชื่อถือได้ที่สุดในอุตสาหกรรม โค้ชชีวิต และนักเขียน กําลังแบ่งปันบางวิธีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคล มันไม่ใช่แค่การติดตามรายรับและรายจ่าย แต่ยังเกี่ยวข้องกับการได้รับความเข้าใจและควบคุมสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน นําไปสู่อนาคตที่มั่นคงขึ้น

การเข้าใจบทบาทของการบริหารงบประมาณเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุด เพราะงบประมาณทําหน้าที่เป็นแผนทางการเงินที่นําทางการตัดสินใจใช้จ่ายและช่วยให้สามารถสะสมเงินสําหรับกรณีฉุกเฉินเมื่อบุคคลต้องการเงินอย่างเร่งด่วน โดยการบูรณาการการบริหารงบประมาณเข้ากับการดําเนินชีวิตทางการเงินประจําวัน จะช่วยให้ควบคุมและสงบทางการเงินได้ ด้วยภาพรวมทางการเงินที่ชัดเจน จะทําให้ประเมินรายรับและรายจ่ายได้ง่ายขึ้น สามารถเริ่มต้นโดยระบุแหล่งรายได้ทั้งหมดขณะจัดประเภทรายจ่ายเป็นหมวดต่างๆ เช่น ค่าอยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการบันเทิง ด้วยภาพรวมทางการเงินที่ครบถ้วน จะสามารถกําหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่เป็นจริงและบรรลุเป้าหมายได้โดยการทําเป้าหมายให้เสร็จ

สิ่งสําคัญคือการแยกแยะความต้องการจากความปรารถนา ซึ่งช่วยกําหนดเส้นแบ่งระหว่างความจําเป็นกับความหรูหรา ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเช่น เช่าบ้าน อาหาร และค่าขนส่งจะมีความสําคัญสูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อความสนุกสนานซึ่งควรบริหารอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงภาระทางการเงินที่ไม่จําเป็น ยังสําคัญที่จะติดตามรายจ่ายโดยสามารถทําได้ด้วยซอฟต์แวร์บริหารงบประมาณ สมุดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือออนไลน์อื่นๆ ควรทบทวนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเพื่อหาช่องทางปรับปรุง นอกจากการจัดประเภทและจัดสรรงบประมาณแล้ว ยังสําคัญที่จะสร้างกองทุนสํารองฉุกเฉินไว้ระหว่าง 10-15% ของรายได้ เพื่อช่วยเหลือด้านความปลอดภัยทางการเงินและป้องกันค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด

สําหรับหนี้สิน การสร้างแผนชําระหนี้ที่มีโครงสร้างจะเป็นสิ่งสําคัญ ควรจัดสรรส่วนหนึ่งของงบประมาณไว้ชําระหนี้โดยกําหนดความสําคัญกับหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อน บัตรเครดิตเป็นอาวุธสองมิติที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบและควบคุมตนเองเพื่อรักษาคะแนนสินเชื่อที่ดี ความรับผิดชอบและความยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบสําคัญของการบริหารจัดการทางการเงินที่ช่วยในการบริหารงบประมาณ แต่ยังสําคัญที่จะรู้จักยอมรับและเฉลิมฉลองความสําเร็จในการบริหารงบประมาณซึ่งเป็นสิ่งจูงใจอย่างนุ่มนวลให้ดําเนินชีวิตทางการเงินในทางบวกต่อไป

อิตาเลีย ทอร์นาเบเน โค้ชชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการเง

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ