ทําไม Netgear อาจพร้อมสําหรับการฟื้นตัวถึงแม้จะประสบปัญหาเร็วๆ นี้

Netgear Stock

แม้ว่า Netgear (NASDAQ: NTGR) บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะประสบปัญหาช่วงหลัง แต่ดูเหมือนว่าบริษัทนี้จะมีโอกาสฟื้นตัวได้ ในสังคมที่กําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ควรจะเป็นโอกาสอันดีสําหรับบริษัทแบบนี้ แต่ความกดดันจากการแข่งขันและผลประกอบการทางการเงินที่ผิดหวัง ส่งผลให้หุ้น NTGR ตกลงไปเกือบ 30% นับตั้งแต่ต้นปี และลดลงกว่า 42% ในรอบปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางกลุ่มเห็นว่าหุ้น NTGR มีโอกาสฟื้นตัวได้จากวิกฤตครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม Zacks Equity Research ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้านเนื้อหาของ Barchart ชี้ให้เห็นว่าหุ้นดังกล่าวลดลง 24.7% ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทําให้มีโอกาสกลับตัวขึ้นในขณะที่เข้าสู่ภาวะ oversold

นอกจากนี้ Zacks ยังชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์หลักทรัพย์วอลล์สตรีทมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกําไรของ Netgear มากขึ้น แต่เมื่อบริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ตลาดกลับไม่ประทับใจ แม้ตัวเลขจะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

กิจกรรมการซื้อขายออปชันที่ผิดปกติก็ดึงดูดความสนใจไปยังหุ้น NTGR หุ้นติดอันดับหนึ่งในสกรีนเนอร์สําหรับกิจกรรมการซื้อขายออปชันที่ผิดปกติของ Barchart มีปริมาณการซื้อขายรวม 3,498 สัญญา เทียบกับ open interest ที่ 7,505 สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

เมื่อพิจารณารายละเอียดของธุรกรรม พบว่าปริมาณการซื้อ call อยู่ที่ 3,401 สัญญา ในขณะที่ปริมาณการซื้อ put อยู่ที่ 97 สัญญา ส่งผลให้อัตราส่วน put/call เอนเอียงไปทางฝั่งหุ้นขาขึ้น อย่างไรก็ดี อัตราส่วน put/call open interest ค่อนข้างสูงที่ 1.44 ทําให้เกิดความคลุมเครือ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 14 กันยายน ออปชันเดือนธันวาคม 2023 ราคาใช้สิทธิ 15.00 ดอลลาร์ มีการซื้อขายค่อนข้างมาก ด้วยปริมาณการซื้อขาย 3,094 สัญญา และ open interest 66 สัญญา บ่งชี้ถึงความต้องการที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก

นอกจากนี้ สกรีนเนอร์สําหรับการไหลเวียนของออปชันของ Fintel ซึ่งกรองหา block trades ขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่กระทําโดยสถาบัน ระบุถึงธุรกรรมเดี่ยวจํานวน 3,000 สัญญาสําหรับออปชันเดียวกันนี้ บ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันรายเดียวมีส่วนในปริมาณการซื้อขายผิดปกติเป็นส่วนใหญ่

หลักคณิตศาสตร์เบื้องหลังธุรกรรมออปชันก็เอนเอียงไปทางขาขึ้น แม้ว่าความผันผวนที่คาดการณ์ (implied volatility – IV) จะลดลงตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 14 กันยายน แต่ delta กลับเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าพรีเมียมของออปชันใช้สิทธิ 15 ดอลลาร์ลดลง ในขณะที่ความสัมพันธ์กับหุ้นอ้างอิงแข็งแกร่งขึ้น ทําให้เป็นการซื้อที่น่าสนใจ

โดยสรุปแล้ว นักลงทุนสถาบันรายหนึ่งตระหนักถึงโอกาสที่ดีขึ้นของออปชันในการเข้าเงิน (in the money) ในขณะที่ราคาลดลง จึงเป็นการซื้อที่มีเหตุผล

แม้ว่าหุ้น NTGR จะทําให้นักลงทุนหลายรายผิดหวัง แต่พัฒ