ตลาด HoReCa จะเติบโตขึ้น 349.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2027 โดยตลาดมีการแบ่งส่วนเนื่องจากบริษัทชั้นนํามากมาย เช่น Chick fil A Inc., Dominos Pizza Inc. และ Hilton Worldwide Holdings Inc. และอีกมากมาย – Technavio

31 5 HoReCa Market to grow by USD 349.22 billion from 2022 to 2027, The market is fragmented due to the presence of prominent companies like Chick fil A Inc., Dominos Pizza Inc. and Hilton Worldwide Holdings Inc., and many more - Technavio

นิวยอร์ก, 19 ก.ย. 2566 — ตลาด HoReCa คาดว่าจะเติบโต 349.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2570 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 3.41% ตลาด HoReCa มีการแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากมีบริษัทข้ามชาติและภูมิภาคหลายแห่ง บริษัทที่โดดเด่นในตลาดบางส่วน ได้แก่ Chick fil A Inc., Dominos Pizza Inc., Hilton Worldwide Holdings Inc., Hyatt Hotels Corp., Inspire Brands Inc., InterContinental Hotels Group Plc, ITC Ltd., Jack in the Box Inc., Little Caesar Enterprises Inc., Marriott International Inc., McDonald Corp., Papa Johns International Inc., Performance Food Group Co., Restaurant Brands International Inc., Starbucks Corp., Tata Sons Pvt. Ltd., The Coca Cola Co., The Wendys Co., Wyndham Hotels and Resorts Inc. และ YUM Brands Inc. รายงานนี้ให้รายชื่อบริษัทสําคัญ กลยุทธ์ และการพัฒนาล่าสุดทั้งหมด ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีก่อนซื้อ


Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดในชื่อ Global HoReCa Market 2023-2027

บริษัทที่เสนอบริการ:

  • Chick fil A Inc. – บริษัทดําเนินการร้านอาหารจานด่วน เช่น Chick-fil-A
  • Dominos Pizza Inc. – บริษัทดําเนินการร้านอาหารจานด่วน เช่น Domino’s
  • Hilton Worldwide Holdings Inc. – บริษัทดําเนินการโรงแรม เช่น Conrad Hotels, Curio และ Motto
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและบริการที่พวกเขาเสนอ – ซื้อรายงาน!

โดยภูมิศาสตร์ ตลาดแบ่งเป็น เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ และตะวันออกกลางและแอฟริกา เอเชียแปซิฟิก จะมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด คิดเป็น 40% ของการเติบโตของตลาดโลกในช่วงประมาณการ เนื่องจากปัจจัยเช่น ประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็ว รายได้ที่ใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในเอเชียแปซิฟิก ทําให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญต่อการเติบโตของตลาด HoReCa ในเอเชียแปซิฟิกคือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประเทศเช่น ไทย ญี่ปุ่น และจีน กําลังมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทําให้ความต้องการบริการทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงผลักดันให้ตลาด HoReCa ในเอเชียแปซิฟิกเติบโตขึ้นในช่วงประมาณการ ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรี เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดของภูมิภาคต่างๆ และส่วนช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ

  • ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบ – ความต้องการอาหารและที่พักที่ดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
  • แนวโน้มสําคัญ – การผสานเทคโนโลยีในภาค HoReCa
  • ความท้าทายหลัก – แรงงานมีทักษะและพนักงานจํากัด

การแบ่งส่วนตลาด

  • ตามประเภท ส่วนของ ร้านค้าเดี่ยว มีนัยส