ตลาดไตรก์จะเติบโตขึ้น 2.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2027 | ตลาดมีการแบ่งส่วนเนื่องจากมีบริษัทชั้นนําอย่าง AKO Technical, Arcimoto Inc. & AZUB BIKE s.r.o. และอีกมากมาย – Technavio

นิวยอร์ก, 27 ก.ย. 2566 — ตลาดไตรก์ คาดว่าจะเติบโตขึ้น 2.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2570 ด้วยอัตราการเติบโตแบบประจําปีสะสม 14.4% ตลาดไตรก์มีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีบริษัทระดับโลกและระดับภูมิภาคหลายแห่ง บริษัทชั้นนําบางแห่งที่มีการเสนอขายไตรก์ ได้แก่ AKO Technical, Arcimoto Inc., AZUB BIKE s.r.o., Bombardier Recreational Products Inc., Boss Hoss Cycles Inc., Campagna Motors Inc., CHAMPION TRIKES OF ARIZONA, Cheetah Trikes Inc., HANNIGAN MOTORSPORTS, Harley Davidson Inc., Motor Trike Inc., Motorcycle Tour Conversions Inc., Piaggio and C. Spa, Polaris Inc., Qooder SA, Renegade Trike Corp., Roadsmith Inc., Tilting Motor Works Inc., Van Raam Reha Bikes B.V. และ Yamaha Motor Co. Ltd. รายงานนี้ให้รายชื่อบริษัทสําคัญ กลยุทธ์ และการพัฒนาล่าสุดทั้งหมด ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีก่อนซื้อ


Technavio has announced its latest market research report titled Global Trike Market 2023-2027

บริษัทที่เสนอขาย:

  • Arcimoto Inc. – บริษัทมีการเสนอขายไตรก์ เช่น FUV, Rapid Responder, Roadster และอื่นๆ
  • Bombardier Recreational Products Inc. – บริษัทมีการเสนอขายไตรก์ เช่น Can-Am Spyder RT, Can-Am Ryker และอื่นๆ
  • Boss Hoss Cycles Inc. – บริษัทมีการเสนอขายไตรก์ เช่น New SS Truck Trike, Coupe Trike และอื่นๆ
  • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของพวกเขา – ซื้อรายงาน!

จําแนกตามภูมิศาสตร์ ตลาดแบ่งออกเป็น อเมริกาเหนือ, ยุโรป, เอเชียแปซิฟิก, ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา และ อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ จะมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด อเมริกาเหนือ จะมีส่วนช่วยในการเติบโตของตลาดโลก 64% ในช่วงประมาณการ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เป็นประเทศหลักในภูมิภาคที่มีส่วนช่วยในการเติบโตของตลาดไตรก์ การเติบโตของตลาดในประเทศเหล่านี้เป็นผลมาจากจํานวนผู้สูงอายุและผู้หญิงขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ด้านประชากรศาสตร์ อเมริกาเหนือ มีบทบาทสําคัญในการเติบโตของตลาดไตรก์ ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงผลักดันให้ตลาดไตรก์ภูมิภาคเติบโตในช่วงประมาณการ ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดของภูมิภาคต่างๆ และส่วนช่วยของส่วนย่อย

  • ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบ – ไตรก์มีความมั่นคงมากกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไป
  • แนวโน้มสําคัญ – มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดของไตรก์อย่างต่อเนื่อง
  • ความท้าทายหลัก – ราคาไตรก์สูงกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไป

การแบ่งส่วนตลาด

  • ตามผลิตภัณฑ์ ส่วนย่อยรีเวิร์สไตรก์ มีความสําคัญในช่วงการประมาณการ ส่วนย่อยนี้เปิดตัวโดยผู้เล่นสําคัญหลายรายในตลาดไตรก์โลก ผู้เล