ตลาดยางรถยนต์สีเขียวอัตโนมัติมูลค่า 15.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2028 – รายงานพิเศษโดย MarketsandMarketsTM

35 11 Automotive Green Tires Market worth $15.8 billion by 2028 - Exclusive Report by MarketsandMarketsTM

ชิคาโก 25 ก.ย. 2566 – มูลค่าตลาดยางรถยนต์สีเขียว Automotive Green Tires คาดว่าจะเติบโตจาก 11.5 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2566 เป็น 15.8 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีที่ 6.5% ตามรายงานใหม่จาก MarketsandMarketsTM ความต้องการยางที่มีความต้านทานการหมุนต่ําเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดยางสีเขียว ยางที่มีความต้านทานการหมุนต่ําถูกออกแบบมาเพื่อลดปริมาณพลังงานที่จําเป็นสําหรับการหมุนของยาง ซึ่งสามารถนําไปสู่ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้นและการลดการปล่อยก๊าซ ซึ่งสําคัญสําหรับผู้บริโภคและธุรกิจจํานวนมากที่กําลังมองหาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

MarketsandMarkets Logo

ดาวน์โหลด PDF Brochure: https://www.marketsandmarkets.com/pdfdownloadNew.asp?id=100595227

ค้นหาในรายละเอียด TOC สําหรับ “ตลาดยางรถยนต์สีเขียว

ตาราง 140 รายการ
รูปภาพ 60 รายการ
หน้า 230 หน้า

ขอบเขตตลาดยางรถยนต์สีเขียว

รายงานครอบคลุม

รายละเอียด

มูลค่าตลาด

15.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573

อัตราการเติบโต

6.5% CAGR

ตลาดที่ใหญ่ที่สุด

เอเชียแปซิฟิก

พลวัตตลาด

ปัจจัยขับเคลื่อน, ปัจจัยกีดขวาง, โอกาส และความท้าทาย

ช่วงระยะเวลาทํานาย

2566-2573

หน่วยทํานาย

มูลค่า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ครอบคลุมในรายงาน

การคาดการณ์รายได้, ภาพรวมการแข่งขัน, ปัจจัยเติบโต และแนวโน้ม

ส่วนที่ครอบคลุม

ช่องทางการขาย, แอปพลิเคชัน, ขนาดขอบล้อ, ประเภทยานพาหนะ, ประเภทขับเคลื่อน และภูมิภาค

ภูมิภาคที่ครอบคลุม

เอเชียแปซิฟิก, อเมริกาเหนือ, ยุโรป, อเมริกาใต้ และตะวันออกกลางและแอฟริกา

ไฮไลท์ของรายงาน

ข้อมูลการเงิน/ผลิตภัณฑ์ที่อัปเดตของผู้เล่น

โอกาสหลักของตลาด

ยางทดแทนสีเขียว

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาด