ตลาดการตกแต่งภายในทางการค้าในซาอุดีอาระเบียจะมีมูลค่าเกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Commercial Fit Out Companies Saudi Arabia

(SeaPRwire) –   ตลาดการตกแต่งภายในทางการค้าในซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะเติบโตเกินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570 Contractors Direct ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการตกแต่งภายในที่มีคุณสมบัติในตลาดที่เติบโตนี้

อัลรียาด ซาอุดีอาระเบีย 7 พฤษภาคม 2567 – ซาอุดีอาระเบียเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ตลาดการตกแต่งภายในทางการค้ามีมูลค่า 1,012.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 ตลาดนี้คาดว่าจะเติบโตอัตรา 12.76% เป็น 2,028.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570

สาเหตุของการเติบโตนี้คืออะไร? มาจากการทันสมัยและแนวคิดของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย และการเชื่อมโยงผู้ประกอบการตกแต่งภายในชั้นนําผ่านทาง Contractors Direct

ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียพยายามหันไปสู่เศรษฐกิจที่หลากหลายมากขึ้น รัฐบาลเน้นการก่อสร้าง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอาคาร) เพื่อหันหลังให้กับแบบแผนเศรษฐกิจที่เน้นน้ํามัน “เราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ซาอุดีอาระเบียที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและทันสมัย” Jenny Christiansen ซีโอโอของ Contractors Direct กล่าว

การท่องเที่ยวเป็นโครงการหลักของรัฐบาล ซึ่งนําไปสู่การก่อสร้างตึกระฟ้า สวนสนุก โรงงานค้าปลีกขนาดใหญ่ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภายในที่มีคุณภาพสูง ซึ่ง Contractors Direct มาช่วยเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภายในที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน

ไม่ใช่แค่โครงสร้างที่ดี แต่ยังต้องสร้างประสบการณ์ คุณภาพชีวิตเป็นเกณฑ์สําคัญของเรา เราช่วยเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในการตกแต่งภายในเพื่อสร้างประสบการณ์การตกแต่งภายในที่ดี” คุณ Jenny Christiansen กล่าว

ความยั่งยืนและหลักการทางจริยธรรมมีบทบาทสําคัญในตลาดการตกแต่งภายในทางการค้าในซาอุดีอาระเบีย ความเหมาะสม การประหยัดพลังงาน และการตัดสินใจอย่างมีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในซาอุดีอาระเบียมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุงพื้นที่เดิมและก่อสร้างใหม่ ทําให้ตลาดการตกแต่งภายในเติบโตมากขึ้น

การแบ่งตลาดซาอุดีอาระเบียมีขึ้นตามการใช้ประโยชน์ การเป็นเจ้าของ และภูมิภาค โดยการใช้ประโยชน์หลัก ได้แก่ สํานักงาน รีสอร์ทและโรงแรม ร้านค้าปลีก สถานพยาบาล และสถาบันการศึกษา

โครงการสําคัญของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ โครงการอัลอูลา วาดีอัลดิซาห์ เนโอม เรดซีดีเวลลอปเมนต์ และอามาอลลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการลงทุนในภาคการท่องเที่ยวและสร้างซาอุดีอาระเบียให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือน

โครงการขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้ตลาดการตกแต่งภายในทางการค้าในซาอุดีอาระเบียเติบโตอย่างมากในปีต่อๆ ไป Contractors Direct เป็นตัวเชื่อมโยงสําคัญในเรื่องนี้ อนาคตของซาอุดีอาระเบียอยู่ตรงนี้ และ Contractors Direct ก็มาพร้อมกับการเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มีความส

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ