ซิซเซิลและไบโอ-เทคนีประกาศเสร็จสิ้นโปรแกรมการประเมินผลการตรวจจับ CIZ1B โดยใช้แพลตฟอร์ม Simple WesternTM ของแบรนด์ ProteinSimple

ลอนดอน และ มินนิแอโพลิส, 19 ก.ย. 2566 – Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH) และ Cizzle Biotechnology Holdings plc บริษัทวินิจฉัยโรคที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร มีความยินดีที่จะประกาศความคืบหน้าล่าสุดในการประเมินความเป็นไปได้เฉพาะของโมโนโคลนัลแอนติบอดีสําหรับไบโอมาร์กเกอร์มะเร็ง CIZ1B ของ Cizzle Cizzle ประสบความสําเร็จในการประเมินโปรแกรมที่มุ่งเน้นการประเมินความเป็นไปได้ในการใช้แพลตฟอร์ม Simple Western จาก ProteinSimple (แบรนด์ของ Bio-Techne) เพื่อตรวจจับไบโอมาร์กเกอร์มะเร็ง CIZ1B ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการตรวจหามะเร็งปอดระยะเริ่มแรก

มูลค่าตลาดการคัดกรองมะเร็งปอดทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 2.80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 เป็น 4.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2571 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีร้อยละ 8.1* นอกจากนี้ในปี 2564 คณะทํางานบริการป้องกันสหรัฐ (USPSTF) ปรับปรุงแนวทางการคัดกรองมะเร็งปอด** สําหรับการคัดกรองประจําปีด้วยการตรวจคอมพิวเตอร์ส่องกล้องรังสีเอกซ์ขนาดต่ํา โดยลดขีดจํากัดอายุต่ําสุดของการคัดกรองจาก 55 ปี เป็น 50 ปี และลดประวัติการสูบบุหรี่ขั้นต่ําจาก 30 แพ็ค-ปี เป็น 20 แพ็ค-ปี ภายใต้แนวทางใหม่ ชาวอเมริกัน 14.5 ล้านคนอาจมีสิทธิ์ได้รับการคัดกรองประจําปีด้วยการตรวจ LDCT และการทดสอบคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มแรกอื่นๆ ซึ่งประเมินว่าสามารถช่วยชีวิตเพิ่มเติมได้ 10,000-20,000 ชีวิตต่อปี

Allan Syms ประธานบริหารของ Cizzle กล่าวว่า: “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Bio-Techne ผู้นําระดับโลกด้านการแก้ปัญหาทางชีววิทยา เราเชื่อว่าแพลตฟอร์ม Simple Western เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานในการพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณสูงของเราสําหรับการตรวจหาไบโอมาร์กเกอร์ CIZ1B ของบริษัท Cizzle ได้แสดงให้เห็นว่า CIZ1B มีความเกี่ยวข้องสูงกับมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกที่สุดเมื่อการผ่าตัดหรือการรักษาอื่นๆ มีความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการช่วยชีวิต เรามองหาที่จะสร้างต่อยอดโครงการสําคัญนี้ในขณะที่เร่งการนําเสนอนวัตกรรมการวินิจฉัยของเราสู่ตลาด”

Will Geist ประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์โปรตีนของ Bio-Techne กล่าวว่า: “เรายินดีที่ Cizzle เลือกแพลตฟอร์ม Simple Western สําหรับการพัฒนาไบโอมาร์กเกอร์นวัตกรรมของพวกเขา ระบบอัตโนมัติ ความไว ปริมาณตัวอย่างน้อย และลักษณะเชิงปริมาณของ Simple Western ทําให้มันเหมาะอย่างยิ่งสําหรับสนับสนุนการทดสอบเช่นนี้ เราตื่นเต้นกับความคืบหน้าจนถึงตอนนี้ และหวังว่า Simple Western จะช่วยให้นวัตกรรมที่ช่วยชีวิตเช่นนี้สามารถใช้ได้จริงกับผู้ป่วยที่ต้องการ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Cizzle Biotechnology Holdings plc

ผ่าน IFC Advisory

Allan Syms (ประธานบริหาร)

Allenby Capital Limited

+44(0) 20 3328 5656

John Depasquale

George Payne