จากอินเดียสู่แนสแดก: Roadzen ได้รับการจดทะเบียนในแนสแดกด้วยมูลค่าทางตราสารทุน 683 ล้านดอลลาร์

14 6 From India To Nasdaq: Roadzen Secures Nasdaq Listing With $683 Million Equity Value
  • Roadzen คาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดกในวันนี้ภายใต้สัญลักษณ์ “RDZN” และ “RDZNW” สําหรับหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิตามลําดับ
  • ภารกิจของ Roadzen คือการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ด้านประกันภัยสําหรับผู้ขับขี่ทั่วโลก โดยให้เบี้ยประกันภัยที่ต่ําลง ความปลอดภัยบนท้องถนน และกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างราบรื่น

นิวยอร์ก, 22 ก.ย. 2566 — Roadzen บริษัทเทคโนโลยีประกันภัยระดับโลกที่มีภารกิจในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ทั่วโลกด้วย AI ขั้นสูง ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้สําเร็จการรวมธุรกิจก่อนหน้านี้กับ Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ ซึ่งได้รับการอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Vahanna เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 (การรวมธุรกิจ) บริษัทที่รวมกันแล้วจะดําเนินงานภายใต้ชื่อ Roadzen Inc. และคาดว่าหุ้นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดกในวันนี้ บริษัทจะจัดพิธีระฆังปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แนสแดก ณ นครนิวยอร์ก ในวันที่ 22 กันยายน 2566


Roadzen

สร้างขึ้นในอินเดียด้วยวิสัยทัศน์ระดับโลก Roadzen ได้บรรลุขั้นตอนสําคัญโดยการประเมินมูลค่าก่อนเงินทุนจํานวน 683 ล้านดอลลาร์ Roadzen คาดว่าจะทําการเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์แนสแดกในวันนี้ โดยหุ้นสามัญจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดกโกลบอลมาร์เก็ตภายใต้สัญลักษณ์ “RDZN” และใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดกแคปิตอลมาร์เก็ตภายใต้สัญลักษณ์ “RDZNW” บริษัทจะจัดพิธีระฆังปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แนสแดก ณ นครนิวยอร์ก ในวันที่ 22 กันยายน 2566

Roadzen เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันเทคโนโลยีประกันภัยขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริษัทประกันภัยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ลดการทุจริต และตัดสินใจเขียนประกันที่ดีขึ้น โซลูชันของบริษัทถูกใช้โดยลูกค้ากว่า 90 รายรวมถึงบริษัทประกันภัยชั้นนําระดับโลก กองรถ และผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป และอินเดีย Roadzen ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้เล่นระดับโลกด้านยานยนต์ รวมถึง Mercedes, Audi, Volvo-Eicher, Mitsubishi, Skoda, Seat, Renault และ Dacia บริษัทประกันภัยชั้นนํา เช่น Axa, Societe Generale และ Arch และบริษัทกองรถ เช่น CJ Darcl นอกจากความร่วมมือเหล่านี้แล้ว Roadzen ยังให้บริการฐานลูกค้าที่กว้างขวางกว่า 2,600 รายทั้งตัวแทนประกันภัยและกองรถขนาดเล็ก ความร่วมมือและฐานลูกค้าที่หลากหลายนี้ให้โอกาสอย่างมีนัยสําคัญแก่ Roadzen ในการขายเพิ่มและขายข้ามผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมของบริษัท

Roadzen มีอัตราการเติบโตของรายได้ 5 เท่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มรายได้จาก 13.5 ล้านดอลลาร์ใน