งานเทศกาลการท่องเที่ยวนานาชาติแม่น้ําแยงซีสามผาเปิดฉากที่เมืองยี่ฉาง มณฑลหูเป่ย์ตอนกลางของจีน

20 3 งานเทศกาลการท่องเที่ยวนานาชาติแม่น้ําแยงซีสามผาเปิดฉากที่เมืองยี่ฉาง จังหวัดหูเป่ย์ตอนกลางของประเทศจีน

ยี่ฉาง ประเทศจีน 19 กันยายน 2566 – งานเทศกาลการท่องเที่ยวนานาชาติแม่น้ําแยงซีสามผาครั้งที่ 14 เปิดฉากขึ้นในตอนเย็นวันที่ 16 กันยายน ที่เมืองยี่ฉาง ประตูสู่เขื่อนสามผาในมณฑลหูเป่ย์ตอนกลางของประเทศจีน


งานเทศกาลการท่องเที่ยวนานาชาติแม่น้ําแยงซีสามผาครั้งที่ 14 เปิดฉากขึ้นที่เมืองยี่ฉาง (ที่มา: PRNewsfoto/The Three Gorges Integrated Media Center of Yichang City)

หลังพิธีเปิด มีการแสดงระบําขนาดใหญ่ที่ผสมผสานบทกวีและจิตรกรรมเกี่ยวกับแม่น้ําแยงซี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงามตามธรรมชาติและความกว้างใหญ่ของแม่น้ํา รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณและความสําเร็จของเมืองในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ําแยงซี ตามคํากล่าวของศูนย์สื่อรวมสามผาเมืองยี่ฉาง

เทศกาลการท่องเที่ยวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 27 กันยายน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวของแม่น้ําแยงซีและจุดเด่นทางทัศนียภาพของสามผา

กิจกรรมทั้งหมด 18 กิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาล 12 วัน รวมถึงพิธีเปิด การแสดงระบํา การประชุมหมุนเวียนประธานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภูมิภาคสามผาแม่น้ําแยงซี การแสดงเปียโน การเก็บเกี่ยวผลไม้ส้ม และการแข่งขันว่ายน้ําในแม่น้ําเปิด

เทศกาลเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ร่วมจัดโดยรัฐบาลท้องถิ่นของมณฑลหูเป่ย์และฉงชิ่ง สองมณฑลระดับจังหวัดตามแม่น้ําแยงซี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ได้จัดขึ้นสลับกันที่สองแห่งนี้เป็นประจําทุกปี และกลายเป็นงานทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน

พิธีเปิดมีผู้แทนจากหน่วยงานและเขตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของฉงชิ่งและหูเป่ย์ ภูมิภาคที่สนับสนุนพื้นที่สามผา บริษัทสําคัญ ศิลปินที่มีชื่อเสียง ตัวแทนการท่องเที่ยว และผู้จัดการทัวร์ทางวิชาการ เข้าร่วม

การเร่งการพัฒนาภูมิภาคสามผาแม่น้ําแยงซีมีความสําคัญเป็นพิเศษสําหรับการนํากลยุทธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจแม่น้ําแยงซีไปปฏิบัติอย่างครอบคลุมและการส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่ประสานกัน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หูเป่ย์และฉงชิ่งได้ขยายความร่วมมือโดยการร่วมเป็นเจ้าภาพเทศกาล สร้างแบรนด์สามผา และสร้างอุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติแม่น้ําแยงซี

ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายมีบทบาททางบวกในการส่งเสริมการอนุรักษ์และการพัฒนานิเวศน์แม่น้ําแยงซี กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคสามผา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

ลิงก์ภาพแนบ:
ลิงก์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442289
คําอธิบายภาพ: งานเทศกาลการท่องเที่ยวนานาชาติแม่น้ําแยงซีสามผาครั้งที่ 14 เปิดฉากขึ้นที่เมืองยี่ฉาง