ขนาดตลาดเกมกระดานจะเพิ่มขึ้น 3.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างปี 2564 ถึง 2571 | การพัฒนาที่รวดเร็วในเนื้อหาและการเล่นเกมกําลังขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด – Technavio

Gaming01 Board games market size to grow by USD 3.02 billion from 2021 to 2026 | The rapid improvements in content and gameplay are driving the market's growth - Technavio

นิวยอร์ก, วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 — ขนาดตลาดเกมกระดานทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2564 ถึง 2569 โดยอัตราการเติบโตของตลาดจะเร่งขึ้นที่อัตรา 7.31% ต่อปี สาเหตุหลักมาจากการพัฒนาเนื้อหาและการเล่นเกมอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตให้ความสําคัญกับการพัฒนาเกมที่มีเรื่องราวเพื่อให้ประสบการณ์การเล่นที่น่าตื่นเต้น ซึ่งทําให้ผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ขณะที่ยังคงมีความสนใจตลอดการเล่น เกมกระดานคลาสสิกเช่น โมนอปอลี แสกรับเบิล เคลว และไลฟ์ ได้รับการปรับปรุงภาพและวิธีเล่นอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ข้อตกลงในการให้สิทธิ์การใช้งานระหว่างผู้พัฒนาเกมกระดานกับภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงนําไปสู่การพัฒนาเรื่องราวและการอัปเดตตัวละครในเกมกระดาน ดังนั้น การพัฒนาและการอัปเดตเนื้อหาเกมอย่างรวดเร็วจึงคาดว่าจะส่งเสริมการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้


Technavio has announced its latest market research report titled Global Board Games Market 2023-2027

ตลาดเกมกระดานระดับโลก – การวิเคราะห์ผู้ให้บริการ
บริการที่เสนอ –

  • Atlas Games – บริษัทเสนอเกมกระดาน White Box ซึ่งประกอบด้วยวัสดุเกมพื้นฐานสําหรับนักออกแบบ เช่น ไดซ์ เมเปิลส์ และลูกบาศก์
  • Clementoni Spa – บริษัทเสนอเกมกระดาน Stranger Things ซึ่งประกอบด้วยการ์ดตัวละครและการ์ดสถานที่
  • CMON Ltd. – บริษัทเสนอเกมกระดาน Mayhem เช่น Looney Tunes และ Teen Titans Go
  • Franckh-Kosmos Verlags-GmbH and Co. KG – บริษัทเสนอหลากหลายเกมกระดาน เช่น Exit และ Imhotep
  • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริการและบริการที่เสนอ – ซื้อรายงาน!

ภูมิภาคผู้ให้บริการ –

ตลาดเกมกระดานระดับโลกมีการแข่งขันสูง มีผู้ให้บริการหลายราย ผู้ให้บริการที่สําคัญที่เสนอเกมกระดานในตลาด ได้แก่ Atlas Games, Bezier Games Inc., Buffalo Games LLC, Clementoni Spa, CMON Ltd., Franckh-Kosmos Verlags-GmbH and Co. KG, Fremont Die Consumer Products Inc., Gibsons Games Ltd., Grey Fox Games, Hasbro Inc., Indie Boards and Cards, Mattel Inc., National Entertainment Collectibles Association Inc., PD Verlag GmbH and Co. KG, Ravensburger Group, Goliath Games LLC, The Walt Disney Co., Games Workshop Group PLC, Mindware Inc., และ Warlord Games เป็นต้น

เกณฑ์การแข่งขันหลักในตลาด ได้แก่ นวัตกรรมในการให้บริการ นวัตกรรมเทคโนโลยี และประสบการณ์ในการให้บริการ ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการแข่งขัน ได้แก่ ราคาและการแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการลงทุนเพิ่มขึ้นในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการเสนอเกมกระดาน

ตลาดเกมกระดานระดับโลก – ภูมิหลังลูกค้า
เพื่อช่วยให้บริษัทประเมินและพัฒนาแผนกลยุทธ์ รายงานได้อธิบาย –

  • เกณฑ์การซื้อหลัก
  • อัตราการนําไปใช้
  • วงจรการนําไปใช้
  • ตัวขับเคลื่อนความไวต่อราคา

การจําแนกตลาดเกมกระดานระดับโลก

ภาพรวมการจําแนก
Technavio ได้จําแนกตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าง (ออนไลน์และออฟไลน์) และประเภทผลิตภ