การเติบโตที่แข็งแกร่งของเงินสดสุทธิของ Amazon บ่งชี้ว่าราคาหุ้น AMZN อาจสูงขึ้น

Amazon Stock

Amazon (NASDAQ:AMZN) เมื่อเร็วๆ นี้ได้รายงานการเพิ่มขึ้น 11% ของยอดขายไตรมาส 3 โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นอกจากนี้ กระแสเงินสดอิสระ (FCF) ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดถึง 170% จากไตรมาสก่อนหน้า พร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอัตรากําไร FCF การประสบความสําเร็จในการสร้าง FCF อย่างแข็งแกร่งนี้บ่งบอกถึงศักยภาพในการเติบโตของหุ้น AMZN ต่อไป

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน AMZN มีราคาหุ้น 142.81 ดอลลาร์ต่อหุ้น ใกล้กับระดับสูงสุด 52 สัปดาห์ ในบทความนี้เราจะลงลึกถึงเหตุผลที่ AMZN อาจเห็นการรับรู้มูลค่าเพิ่มขึ้นอีกจากการเติบโตของ FCF อย่างมีนัยสําคัญ

การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดอิสระ:

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม Amazon ประกาศว่า FCF ภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา (LTM) อยู่ที่ประมาณ 21.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ 7.9 พันล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นในช่วง LTM สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 นอกจากนี้ ยังทําให้อัตรากําไร FCF ขยายตัวอย่างมีนัยสําคัญ

ตัวอย่างเช่น ในช่วง LTM สําหรับไตรมาสที่ 3 Amazon มียอดขายรวม 554,000 ล้านดอลลาร์ส่งผลให้อัตรากําไร FCF อยู่ที่ประมาณ 3.86% (21.4,000 ล้านดอลลาร์หารด้วย 554,000 ล้านดอลลาร์) ซึ่งสูงกว่าอัตรา 1.47% ในไตรมาสก่อนที่มียอดขาย LTM 538,000 ล้านดอลลาร์

การเพิ่มขึ้นของ FCF นี้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ยอดขายจากลูกค้าภายนอก (เพิ่มขึ้น 18% ปีต่อปี) รายได้จาก Amazon Web Services (AWS) (เพิ่มขึ้น 25% ปีต่อปี) และรายได้จากการโฆษณา (เพิ่มขึ้น 13% ปีต่อปี)

สรุปได้ว่า FCF กําลังเพิ่มขึ้นและอัตรากําไร FCF ก็เช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นในปีหน้า

ศักยภาพของหุ้น AMZN จากอัตรากําไร FCF ที่ดีขึ้น

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายของ Amazon ในปีหน้าอาจเพิ่มจาก 570,400 ล้านดอลลาร์สู่ 635,300 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการเติบโต 11% ต่อปี ถ้าคํานวณจากยอดขายเฉลี่ย 603,000 ล้านดอลลาร์ภายใน 12 เดือนข้างหน้า และประมาณอัตรากําไร FCF อยู่ที่ 4.0% ก็จะส่งผลให้ FCF รวมอยู่ที่ประมาณ 24,100 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 12.6% จากปีก่อน

นอกจากนี้ ถ้าประมาณอัตรากําไร FCF เท่ากันที่ 4.0% ในปี 2024 FCF อาจเพิ่มเป็นประมาณ 25,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันอัตราผลตอบแทน FCF ของ Amazon อยู่ที่ประมาณ 1.5% คํานวณจาก FCF 21,400 ล้านดอลลาร์หารด้วยมูลค่าตลาด 1.43 ล้านล้านดอลลาร์ ถ้าใช้อัตราผลตอบแทนนี้คูณกับ FCF คาดการณ์ 25,400 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 มูลค่าตลาดของ Amazon อาจเพิ่มเป็น 1.693 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 13.4% ภายในปีหน้า

สรุปได้ว่าหุ้น AMZN อาจมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 13.4% เป็นราคา 161.95 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีหน้า ภายใต้การเติบโตของ FCF และอัตรากําไร FCF

เป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์เป้าหมายราคาของหุ้น AMZN จาก 47 นักวิเคราะห์ตามที่รายงานโดย Yahoo! Finance พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 160.61 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งตรงก