การสร้างฐานออนไลน์สมัยใหม่สําหรับภาคการเดินเรือกับ Ishwinder Sialy

Maritime Feasibility Study Presentation to the Delegates

(SeaPRwire) –  

ฉะเชิงเทรา ประเทศอินเดีย 9 พฤษภาคม 2567  – เหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรมการเดินเรือกําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงและนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ อิชวินเดอร์ ซีอาลี เชี่ยวชาญในด้านนี้รู้ถึงศักยภาพของการมีฐานการตลาดออนไลน์ที่ทําให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่นและสร้างความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม ดังนั้นเขาจึงนําความซับซ้อนของอุตสาหกรรมการเดินเรือไปสู่ความมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซีอาลีได้รับความรู้เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายจากความเชี่ยวชาญของเขาในการบริหารการเดินเรือ การจัดการการตรวจสอบและการรับรอง และการจัดการข้อมูลดิจิทัล ซึ่งทําให้เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการสร้างฐานการตลาดสําหรับภาคการเดินเรือและความสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพิ่มโปร่งใส

ซีอาลีคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการเดินเรือจะถูกกําหนดโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วที่อํานวยโดยแพลตฟอร์มดิจิทัลสมัยใหม่ ซึ่งจะอํานวยการสื่อสารต่อเนื่องระหว่างพนักงานการเดินเรือ บุคลากรฝั่งบก และองค์กรกํากับดูแล เขายังเน้นถึงความสําคัญของการมีฐานการตลาดออนไลน์สมัยใหม่ในภาคการเดินเรือซึ่งจะอํานวยการเชื่อมโยงระดับโลกของผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ โดยส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ การแก้ปัญหาร่วมกัน และวิธีการนวัตกรรมในการจัดการข้อมูลด้านการเดินเรือ มีแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างฐานการตลาดออนไลน์สมัยใหม่ที่จะกําหนดอนาคตของภาคการเดินเรือ โดยเน้นการนําดิจิทัลเข้ามาใช้และสร้างโครงสร้างออนไลน์ที่แข็งแรง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ HarbourTech Solutions.

Maritime Feasibility Study Presentation to the Delegates

ติดต่อสื่อ

HarbourTech Solutions

แหล่งข้อมูล :Ishwinder Sialy

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ