การดิจิทัลได้สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคม

(SeaPRwire) –   เทคโนโลยีกําลังพัฒนาและทําลายสังคมในเวลาเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีอย่างมากเกินไปกําลังมีผลกระทบที่เลวร้ายและลบล้างต่อสังคมซึ่งควรหยุดไว้

ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 19 มกราคม 2024  –  เทคโนโลยีกําลังพัฒนามากขึ้นทุกวัน คนส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทคโนโลยีตลอดเวลา ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการพบว่ามีรหัส QR ทุกที่ ทั้งในร้านอาหาร ร้านค้า และร้านทําผม มีเพียงรหัส QR แทนการใช้กระดาษจริง ผู้คนต้องสแกนรหัสและจะได้รับข้อมูลบริการที่จะได้รับ ซึ่งอาจมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีข้อเสียมากกว่าด้วย

เนื่องจากการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีนี้ ทําให้ผู้คนไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์อื่นๆ ได้ ปัจจุบันผู้คนต้องมองหน้าจอโทรศัพท์แม้จะไม่อยากมองก็ตาม นอกจากนี้ยังมีจํานวนคนมากที่ไม่ชํานาญในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ดังนั้นจึงสร้างปัญหามากมาย ในปัจจุบันสังคมได้เข้าสู่ขั้นตอนของการใช้เทคโนโลยีเกินขนาด ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างสังคม ปัจจุบันผู้คนมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาอยู่กับโลกเสมือนมากกว่าการอยู่ด้วยกัน ดังนั้นสังคมจึงเริ่มปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตนี้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของทุกคน การขาดการติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์ทําให้เกิดโรคทางจิตใจเพิ่มมากขึ้น

เทคโนโลยีได้นําสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายมา โดยเฉพาะหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทําให้วงการไบโอเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างมาก ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีนี้ การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ก็ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความเสียหายด้วย ปัจจุบันผู้คนเริ่มมีวิถีชีวิตอยู่ในโลกเสมือนซึ่งไม่ดีในทุกด้าน โดยไม่มีเทคโนโลยีผู้คนจะพบปัญหาในการดําเนินชีวิต พร้อมกับสิ่งอื่นๆ โซเชียลมีเดียก็เป็นสิ่งติดตัวที่เป็นอันตรายที่สุดในชีวิตของทุกคน ผู้คนติดตัวอยู่กับโลกโซเชียลมีเดียมากกว่าโลกจริง ดังนั้นในสถานการณ์นี้จึงต้องเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสีย ซึ่งจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของสังคม

ติดต่อสื่อ

Daniel Martin

แหล่งข่าว : Daniel Martin

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ