กันตัน ไบโอโลจิกส์ ระดมทุนรอบซีรีส์ซีมากกว่า 300 ล้านหยวน โดยมี SDIC Venture Capital เป็นผู้นํา

กวางโจว, ประเทศจีน, 18 ก.ย. 2566 /CNW/ — เมื่อวันที่ 13 กันยายน Canton Biologics Co., Ltd. ประกาศว่า บริษัทได้ระดมทุนรอบซีรีส์ซีจํานวนเกิน 300 ล้านหยวน เสร็จสิ้นไปเมื่อเร็วๆ นี้ การระดมทุนรอบนี้นําโดย SDIC Venture Capital มีส่วนร่วมจาก Guangdong Technology Financial Group, Taipu Life Science Investment และ Chnin Financial เงินทุนที่ระดมในรอบนี้จะถูกนําไปใช้เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพรูปแบบใหม่ ขยายขีดความสามารถการผลิตเชิงพาณิชย์ และขยายการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของบริษัท

Canton Biologics ก่อตั้งขึ้นใน กวางโจว ในปี 2016 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยาชีววัตถุขนาดใหญ่ CDMO ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การพัฒนา CMC ทางเภสัชชีวภาพ การผลิตเชิงพาณิชย์ และการจัดหาสําหรับการทดลองทางคลินิกระดับโลก บริษัทประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นในการพัฒนาเซลล์ไลน์ผลผลิตสูง ขีดความสามารถในการแสดงออกของโปรตีนที่ซับซ้อน และขีดความสามารถการผลิตระดับนานาชาติที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมีความก้าวหน้าอย่างมากในแพลตฟอร์มการแสดงออกของโมเลกุล lgM เซลล์โฮสต์สําหรับการแสดงออก การเพาะเลี้ยงเซลล์ความหนาแน่นสูง สูตรใหม่ และวิธีวิเคราะห์ เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน Canton Biologics บรรลุเป้าหมายสําคัญโดยการเปลี่ยนจากการสังเคราะห์ DNA ไปสู่การผลิต CMC ในเพียง 7 เดือน ซึ่งอํานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถพัฒนายาบําบัดรักษาไปสู่การทดลองทางคลินิกได้อย่างรวดเร็ว

ดร. เสี่ยว เสิ่น ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Canton Biologics กล่าวว่า “ผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งต่อผู้ลงทุนในรอบนี้ที่เห็นศักยภาพและการเติบโตของ Canton Biologics ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เรายึดมั่นในค่านิยม ‘ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และนวัตกรรม’ และได้แรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ของเราที่จะเสริมพลังให้อนาคตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การระดมทุนรอบนี้จะเสริมสร้างความก้าวหน้าของเราในการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ส่งเสริมการมีบทบาทระดับโลกของเรา สนับสนุนพันธมิตรของเราอย่างต่อเนื่อง และในที่สุดจะสามารถรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น”

ผู้ลงทุนหลัก SDIC Venture Capital มีมุมมองบวกต่อการเติบโตและการขยายตัวระดับโลกในอนาคตของ Canton Biologics เนื่องจาก Canton Biologics เป็นหน่วยงานชั้นนําในการให้บริการ CDMO สําหรับยาชีววัตถุขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญและรากฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาเซลล์ไลน์เฉพาะ สูตรยาก่อนการทดลองทางคลินิก การผลิตเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ และการจัดการห่วงโซ่อุปทานทางคลินิกแบบบูรณาการ

ผู้ร่วมลงทุน Guangdong Technology Financial Group ระบุว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Canton Biologics มีบทบาทสําคัญในการยกระดับภูมิทัศน์การวิจัยและพัฒนาจ้างช่วงภายในมณฑล กวางตุ้ง

ผู้ร่วมลงทุน Taipu Life Science Investment มีมุมมองที่ดีต่อ Canton Biologics เช่นกัน เนื่องจากบริษัทมีมุมมองในระดับโลก มุ่งมั่นให้บริการที่ให้ความสําคัญกับลูกค้า มีผู้บริหารที่มีพลวัต ทีมวิจัยและพัฒนาที่มีนวัตกรรม และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการทําให้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเชิงอุตสาหกรรม