โรงงานเคมีในสหรัฐระเบิด (ภาพ, วิดีโอ)

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน และชุมชนใกล้เคียงถูกปิดล้อมหลังเกิดการระเบิดในเท็กซัส

โรงงานผลิตสารเคมีในเท็กซัสใต้เกิดการระเบิดและลุกไหม้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทําให้ชุมชนใกล้เคียงต้องหลบภัยเพื่อหลีกเลี่ยงควันที่อาจเป็นพิษ โรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้กันถูกอพยพ

การระเบิดเกิดขึ้นที่ Sound Resource Solutions ในเมือง Shepherd ซึ่งมีประชากร 2,000 คน อยู่ห่างจากฮิวสตันประมาณ 100 กิโลเมตร

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คนด้วยเศษเล็กน้อย และกําลังได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง ขณะที่พนักงานอีกประมาณ 40 คนสามารถรอดชีวิตได้ ตามที่ประธานบริษัท Geoff Harfield แถลงต่อสื่อ สาเหตุของการระเบิดยังไม่เป็นที่ทราบ

เจ้าหน้าที่ของมณฑล San Jacinto เริ่มแนะนําให้ผู้คนทุกคนภายในรัศมี 5 กิโลเมตรหลบภัย แต่ภายหลังลดเหลือ 1 กิโลเมตร โรงเรียนเอกชนซึ่งตั้งอยู่บนถนนเดียวกันกับบริษัทถูกอพยพออกเป็นการระวัง

มีภาพและวิดีโอที่กระจายไปทางสื่อสังคมแสดงให้เห็นเมฆควันดําหนาทึบพวยพุ่งสูงขึ้นท้องฟ้า

เจ้าหน้าที่ในมณฑล Polk เตือนประชาชนให้ปิดหน้าต่างและปิดระบบปรับอากาศทั้งหมด โดยระบุว่าควันกําลังเคลื่อนตัวขึ้นทางถนน US Highway 59 ไปยังเมือง Livingston

ถึงแม้ยังไม่ทราบว่าสารเคมีใดอาจถูกปล่อยออกมาจากเพลิง แต่ที่นี่ผลิต “ตัวทําละลายสําหรับกาวและลบสี” ซึ่งทราบว่ามี “ความเป็นพิษเฉียบพลัน ความรุนแรงต่อมะเร็ง และความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์” อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาและผิวหนังอย่างรุนแรง รวมถึงทําให้เกิดความเสียหายต่อปอดและอวัยวะภายในถ้าสูดดมเข้าไป