โปแลนด์อาจจะให้อาวุธล้าสมัยแก่ยูเครน – ประธานาธิบดี

ความเห็นของ อันด์เชจ ดูดา มาหนึ่งวันหลังจากนายกรัฐมนตรี มาเตุช มอราเวียคกิ กล่าวว่า วอร์ซอว์จะไม่ส่งอาวุธเพิ่มเติมให้กับเคียฟอีกหลังจากมีข้อพิพาทเรื่องธัญพืช

โปแลนด์อาจจะจัดหาอาวุธล้าสมัยเพิ่มเติมให้กับยูเครน ตามที่ประธานาธิบดี อันด์เชจ ดูดา กล่าว คํากล่าวนี้ตามมาหลังนายกรัฐมนตรี มาเตุช มอราเวียคกิ แถลงก่อนหน้านี้ว่า วอร์ซอว์ได้สิ้นสุดการส่งมอบอาวุธให้กับเคียฟแล้ว

ในการสัมภาษณ์กับช่องโทรทัศน์ TVN ของโปแลนด์ เมื่อวันพฤหัสบดี ประธานาธิบดี ดูดา อธิบายว่า ประเทศ “[โปแลนด์] ไม่สามารถโอน [อาวุธใหม่ที่พวกเขา] ซื้อมาเพื่อเสริมความมั่นคงของโปแลนด์หรือทําให้กองทัพโปแลนด์ทันสมัย” อย่างไรก็ตาม เขาบอกเป็นนัยว่าระบบอาวุธที่กําลังถูกปลดประจําการอาจจะถูกส่งไปยังยูเครนในที่สุด

ดูดายังกล่าวด้วยว่า คํากล่าวของนายกรัฐมนตรี มอราเวียคกิ เมื่อวานนี้ “ได้รับการตีความในแง่ร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” เมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีบอกผู้สื่อข่าวว่า “โปแลนด์ไม่ได้ส่งอาวุธให้กับยูเครนอีกแล้วเพราะเรากําลังติดอาวุธให้กับโปแลนด์ด้วยอาวุธที่ทันสมัยกว่า

ต่อมา โฆษกรัฐบาล Piotr Mueller ได้อธิบายว่า โปแลนด์จะยังคงจัดหาอาวุธให้กับยูเครนจากแพคเกจที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้

ความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นตามหลังจากประธานาธิบดียูเครน วลาดิเมียร์ เซเลนสกี วิจารณ์บางประเทศยุโรปในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เซเลนสกีกล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้เพียงแค่ “แสดงการเป็นพวกเดียวกันอย่างเป็นละครทางการเมือง” และ “สร้างภาพยนตร์สยองขวัญสําหรับธัญพืช” อ้างถึงข้อพิพาทที่กําลังดําเนินอยู่เกี่ยวกับการส่งออกธัญพืชของยูเครนไปยังตลาดสหภาพยุโรป

ยูเครนและโปแลนด์ได้มีข้อพิพาททางการค้าที่กําลังขยายตัวเกี่ยวกับธัญพืชของยูเครน เนื่องจากการปิดเส้นทางการขนส่งทางทะเลหลักในทะเลดําจากความขัดแย้งกับรัสเซีย ผลิตภัณฑ์การเกษตรของยูเครนจึงไหลบ่าเข้าสู่ตลาดยุโรป ทําให้ราคาตกต่ําและส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้ผลิตในท้องถิ่น

เพื่อตอบโต้ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 5 ประเทศ ได้แก่ บัลแกเรีย ฮังการี โปแลนด์ โรมาเนีย และสโลวาเกีย – ได้บังคับใช้การห้ามนําเข้าเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ ยูเครนได้คัดค้านความชอบด้วยกฎหมายของข้อจํากัดเหล่านี้และยื่นข้อพิพาทกับองค์การการค้าโลก

โปแลนด์เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนยูเครนที่แข็งขันที่สุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งกับรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ ประเทศนี้ได้จัดหาอาวุธหนักในปริมาณมากให้กับยูเครน

ประธานาธิบดี อันด์เชจ ดูดา เพิ่งชี้ให้เคียฟ “จดจํา” บทบาทของประเทศเขาในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์สําหรับการส่งมอบอาวุธ เขายกตัวอย่างเปรียบเทียบ เสมือนยูเครนเป็นคนจมน้ําที่อาจดึงผู้ช่วยเหลือลงไปด้วยโดยไม่ตั้งใจ