เวียดนามเศรษฐกิจโตสุดในเอเชียปี 65 พุ่ง 8.02% เกินเป้ารัฐบาล

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของเวียดนามเติบโต 8.02% ในปี 2565 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤติการณ์การเงินเอเชียปี 2540

การเติบโตที่รวดเร็วนี้มีสาเหตุหลักมาจากการค้าปลีกภายในประเทศและการส่งออกที่แข็งแกร่ง

ตัวเลขนี้ยังสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ที่ 6.0-6.5% ทั้งยังสูงกว่า 2 ปีที่แล้วอย่างมาก ที่ปี 2563 เติบโตเพียง 2.9% และปี 2564 ที่เพียง 2.6% ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องหยุดกิจกรรมลง

เศรษฐกิจของเวียดนามยังเติบโตสวนทางกับทิศทางของทั่วโลกที่มุ่งหน้าเข้าสู่ภาวะชะลอตัว ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าจากเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็น สิ่งทอ รองเท้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อย่างไรก็ตาม นางบู่ย ทวี้ หั่ง รองผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนาม ฝ่ายนโยบายการเงิน กล่าวว่า เวียดนามจะยังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อในปี 2566 ที่จะทำให้ราคาสินค้าต่างๆ สูงขึ้น โดยคาดว่าภาวะเงินเฟ้อจะสูงถึง 5% ในปีหน้า